EEN LES IN NEDERIGHEID

Door Roel Blok

Wanneer je psychologie studeert en je de verschillende manieren leert kennen, waarop je iemand kan beïnvloeden, ga je misschien denken dat jij zelf niet beïnvloed kan worden.
 Je kent immers alle trucjes ,toch? Je weet hoe de menselijke geest werkt ,nietwaar?
 Wanneer je mensen gedachteloos achter foute politici aan ziet lopen of voor hele opzichtige reclame trucjes ziet vallen denk je: ‘ Dat zou mij nooit overkomen. Daar ben ik veel te slim voor. Ik zie het aankomen en trap er niet in”. Dat denk je althans.
 Als jij jezelf hierin herkent, dan is dit verhaal voor jou.

Ik wachtte op station Weesperplein op de metro en was gewoon mijn ding aan het doen toen ik door iemand werd benaderd.
 Nu, als dit een medestudent was geweest was ik er niet ingetrapt. Ik herkende hun spelletjes altijd voor wat ze waren. 
 Maar dit was geen mede student.

Dit was een klein vrouwtje met een noot bruine huidskleur en een Hijab op. Ze reikte me een flyer aan.

Ik nam de flyer aan en verwachtte een of ander goed doel. Wat ik meestal met dat soort flyers doe is doen alsof ik ze lees , zeg vervolgens dat ik geen geld heb en gooi hem weg zodra de persoon uit zicht is.
 Het was een goed doel, maar niet het goede doel wat ik verwachtte. In de flyer stond het levensverhaal van de vrouw tegenover me. Armoede, isolatie, slapen op straat, altijd honger hebben. Alle narigheid wat een mens kan meemaken op A6 formaat.

Terwijl ik dit las stond de vrouw verwachtingsvol voor me. Niet wetend wat ik anders moest doen gaf ik haar maar twee euro en hoopte daarmee mijn schuld af te kunnen betalen.

De vrouw liet het geld in een van haar vele zakken verdwijnen en stak haar hand weer uit.
 Voordat ik wist wat er gebeurde had ze de flyer weer terug gepakt en stoof ze verder naar een volgend doelwit.

Ik bleef achter met de realisatie wat er net was gebeurt.

Ik was gehusseld.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.