Alle apps van de overheid moeten vanaf vandaag een toegankelijkheidsverklaring hebben. Daarin staat in hoeverre de app toegankelijk is voor burgers met een beperking. In dit artikel leg ik je uit wat apptoegankelijkheid inhoudt. Je leert ook hoe de app van jouw organisatie binnenkort kan voldoen.

In 2016 heeft de Europese Commissie aan alle lidstaten gevraagd om toegankelijkheid verplicht te maken voor de digitale kanalen van de (semi-)overheid. Alle lidstaten – waaronder België en Nederland – hebben deze richtlijn sindsdien omgezet in lokale wetten en besluiten. Die gelden voor alle overheidsniveaus. Voor websites geldt al sinds september 2020 dat ze minstens een toegankelijkheidsverklaring moeten hebben. Vanaf 23 juni 2021 geldt dat ook voor nieuwe én bestaande mobiele apps.

👉 Voor een bredere kijk op digitale toegankelijkheid bij de overheid, verwijs ik graag naar het artikel dat ik eerder schreef over dit onderwerp: Nieuwe overheidssites verplicht toegankelijk…


Vandaag heeft het World Wide Web Consortium (W3C) de eerste Public Working Draft van WCAG 2.2 voorgesteld. Wat moet je hierover weten?

Illustratie met computerschermen waarop tekst, een website en een toegankelijkheidsicoon staan.
Illustratie met computerschermen waarop tekst, een website en een toegankelijkheidsicoon staan.

WCAG?

WCAG staat voor ‘Web Content Accessibility Guidelines’. Deze richtlijnenset is al bijna 20 jaar de referentie voor toegankelijke websites. In Europa, maar ook daarbuiten. Sinds 2012 is WCAG 2.0 een erkende ISO-standaard en sinds vorig jaar is het ook de officiële norm waar alle Europese overheidssites aan moeten voldoen.

De laatste grote update dateert van 2018 (WCAG 2.1). Toen werden maar liefst 17 nieuwe succescriteria toegevoegd. Dat was nodig, want versie 2.0 was op dat moment al bijna 10 jaar oud en dateerde daarmee van voor de smartphone-revolutie. De update naar versie 2.2 …


120 kleurrijke emjo’s vormen samen het jaartal 2020)
120 kleurrijke emjo’s vormen samen het jaartal 2020)

2019 was een uiterst boeiend en hoopvol jaar op het gebied van Digitale Toegankelijkheid. Wordt accessibility eindelijk mainstream? Het begint er in ieder geval op te lijken. In dit artikel kijk ik terug op enkele hoogtepunten, blik ik voorzichtig vooruit en sluit ik af met een gouden raad.

Microsoft gooide hoge ogen met de revolutionaire app Seeing AI die blinden toelaat om de wereld rondom hen beter te begrijpen (nu ook in het Nederlands). Miljoenen Amerikaanse tv-kijkers zagen in een hartverwarmende Superbowl-commercial hoe slimme technologie ervoor zorgt dat kinderen met een fysieke beperking zonder zorgen met hun vriendjes kunnen gamen.

De spectulaire toename van het aantal ADA-rechtszaken in de VS heeft helaas een minder fraaie keerzijde, maar het zorgde wel voor de nodige aandacht voor de noodzaak van een toegankelijke digitale maatschappij.

Van een papieren verplichting naar échte resultaten

Dichter bij huis, in het Europees Parlement, werd de langverwachte European Accessibility Act goedgekeurd. Die moet…


Photo of a laptop. Four icons: an eye, a hand, a brain and an ear.
Photo of a laptop. Four icons: an eye, a hand, a brain and an ear.

Vandaag, op 23 september 2019, is de belangrijkste fase van de EU Web Accessibility Directive (kortweg WAD) ingegaan.

Ik fris even je geheugen op:

  • 23 september 2018: alle websites van overheidsinstanties en publiekrechtelijke instellingen die sinds deze datum online geplaatst werden, moeten precies over één jaar voldoen aan de WAD. Dat kondigde Europa twee jaar eerder (in 2016) aan.
  • 🗓 23 september 2019: hey, da’s vandaag! 🎉
  • 23 september 2020: de meeste andere websites die voor 23 september 2018 gepubliceerd werden, moeten voor deze dag toegankelijk gemaakt worden.

Geldt dat ook voor jouw website?

Heeft jouw organisatie (overheid, semi-overheid, gemeente, NGO of onderwijsinstelling) een website die…


Once in a while, we like to challenge ourselves at Eleven Ways. The idea of organizing a meetup — or dare I call it a mini conference? — kinda puts me out of my comfort zone. That didn’t hold me back to do it anyway. Lucikly, I received a lot of help from some of my best friends and the friendly brothers at Bothrs. In fact, I think it was about time that we had our first Inclusive Design meetup in Belgium!

If you couldn’t join us for this first edition, here’s a quick recap.

What’s it all about?

The first edition of the Ghent Inclusive Design Meetup was all about bringing together like-minded digital professionals in a casual setting of sharing, learning and enjoying a beer or a cocktail. 🍸

It #sux if your #ux is not accessible

We tried to bring the attendees a healthy mix of design, technical and inspirational talks, and I believe we succeeded at that.

In twenty-minute sessions, three speakers and industry experts shared a story, idea or something cool they’ve achieved.

The talks

Talk 1: Hidde de Vries — Six ways to make your site more accessible

Hidde is a front-end web developer and an…


Vandaag is een internationale feestdag. 🎉 Op 16 mei vieren we Global Accessibility Awareness Day (GAAD). Voor de achtste keer alweer.

Op deze dag willen organisaties wereldwijd het belang van een toegankelijke digitale samenleving in de verf zetten. Via evenementen als het Nationaal Congres Digitale Toegankelijkheid bijvoorbeeld, dat vandaag plaatsvindt in Nederland. Daar kan ik helaas niet bij zijn omwille van een overlijden in de familie, maar ik wens alle sprekers en deelnemers een leerrijke dag toe.

Voor mij is vandaag ook een dag om terug te kijken op een bijzonder inspirerend (en druk) professioneel jaar. Precies een jaar geleden…


🎤 Sandra Kim en Luc Steeno zingen “Bel Me, Schrijf Me” in 1990

Vorige week maakte ik een foutje bij het afronden van een bestelling in een (Duitse) webwinkel. In mijn haast had ik een oud adres geselecteerd dat in mijn account was blijven rondslingeren. Ik ben intussen al twee keer verhuisd.

Ik zag mijn vergissing pas in toen ik de bevestigingsmail ontving. Die was verstuurd vanaf een no-reply@-adres. Op de website ging ik dan maar op zoek naar een ander e-mailadres om het probleem te melden. Gek genoeg kon ik nergens een e-mailadres of contactformulier vinden. De mail die ik naar het info@-adres probeerde te sturen, kwam terug met de melding unzustellbar.


Op 23 september 2018 ging fase 1 van EU Richtlijn 2016/2102 in. Voor Europese burgers met een fysieke, zintuiglijke of cognitieve beperking is dit goed nieuws, maar wat betekent het voor uw organisatie? Waar moet uw website precies aan voldoen en hoe kunt u zich maximaal voorbereiden?

In dit artikel licht ik toe wat Europa precies verwacht en op welke termijn overheidssites, apps en documenten voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Ik zal ook ingaan op de toegestane uitzonderingen. Ook zal ik enkele misverstanden trachten op te helderen.

Dit is geen technisch artikel. Het is in de eerste plaats gericht op overheidsprofessionals die verantwoordelijk zijn voor het online-, communicatie-, ICT- of diversiteitsbeleid binnen hun organisatie of gemeente.

Waar gaat het over?

In Europa leven ongeveer 80 miljoen mensen met een beperking. Dat is zo’n 15% van alle Europeanen. Europa heeft bovendien becijferd dat het aantal burgers met een leeftijdsgerelateerde beperking in 2020…

Roel Van Gils

I'm a UX / Front-end / Accessibility Geek. I coded my first table-based website in 1997. I’ve been learning ever since.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store