Sign in

Yazan: Veli Bahçeci

Size bugün kendimle alakalı önemli bir gelişmeden bahsetmek istiyorum. Açıkçası 2008’den bu yana devam eden iş hayatımda beni en çok heyecanlandıran ve belki de en çok mutlu eden bir karar verdim. Kararımın tüm detaylarını hem takipçilerim & bağlantılarım hem de arkadaşlarımla paylaşmak için işbu yazıyı kaleme alıyorum.

Bilenleriniz vardır yaklaşık 2,5 senedir 45+ ülkede bir fiil hizmet veren ve global bir organizasyon olan Edenred’in, Türkiye ofisinde dijital pazarlama süreçlerinde görev alıyordum.

Öncelikli olarak lead generation (potansiyel müşteri edinimi) ve büyüme pazarlaması konularından sorumlu olduğum, bir çok dijital sürecin de içinde aktif olarak görevler aldığım, globalde düzenlenen çoğu…

ROIVA

Growth marketing company. https://roiva.co

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store