Lansarea Portalului de Afaceri RO.BUSINESS

ROMANIAN BUSINESS PORTAL

Misiunea Romanian Business Portal este de a oferi companiilor din Romania posibilitatea de promovare a propriei afaceri intr-un mod inteligent, rapid si usor inregistrand rezultate benefice.
​​
Romanian Business Portal reprezinta un hub de business interactiv, unde vizitatorii au acces la informatii din diverse medii de afaceri.

Membrii ro.business au posibilitatea de a contract:

- servicii de consiliere privind accesarea si dezvoltarea unor afaceri pe pietele externe;
- servicii de consultanta pentru identificarea celor mai eficiente modalitati in vederea incheierii de tranzactii internationale si de dezvoltare a exportului;

Totodata, pentru o cat mai buna vizibilitate a unei companii, in mediile de afaceri national si international, este necesar o promovare constanta a produselor si serviciilor acesteia:

- servicii profesionale si competitive;
- de promovare, publicitate si relatii publice;
- utilizarea unor baze de date nationale si internationale in vederea promovarii si identificarii de noi parteneri de afaceri.

Web: www.ro.business;

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.