Чиста енергетика для усіх європейців розкриє потенціал для зростання

Прес-реліз Європейської Комісії. Брюссель, 30 листопада 2016.

Неофіційний переклад УКМЦ, оригінал: https://goo.gl/Wzu3uY

Єврокомісія презентує пакет заходів, що допоможуть зберегти конкурентоздатність ЄС в умовах змін на глобальних енергетичних ринках внаслідок переходу на чисті джерела енергії

Єврокомісія виступає за те, щоб ЄС став лідером у процесі переходу на чисті джерела енергії, а не лише адаптовувався до нових умов. Для цього ЄС зобов’язався знизити викиди вуглекислого газу до 2030 року щонайменше на 40%, при цьому продовжуючи модернізацію економіки та забезпечуючи робочі місця і зростання. Три ключові мети запропонованих заходів — забезпечити енергоефективність, досягти глобального лідерства та створити чесні правила гри для споживачів.

Саме споживачі є активним і центральними гравцями на енергетичних ринках майбутнього. Споживачі в усьому ЄС у майбутньому матимуть кращий вибір постачальника, доступ до надійних інструментів порівняння цін на енергію та можливості самим виробляти і продавати електроенергію. Підвищення прозорості та краща регуляція створять більше можливостей для громадянського суспільства долучатися до енергетичної системи і реагувати на сигнали цін. Пакет також містить низку заходів, спрямованих на захист найбільш вразливих споживачів.

«Пакет, прийнятий сьогодні, прискорить перехід на чисті джерела енергії шляхом модернізації нашої економіки. У попередні роки Європа була глобальним лідером із кліматичних заходів, і зараз показує приклад того, як забезпечити стабільні робочі місця, зростання та інвестиції. Сьогоднішні пропозиції стосуються усіх галузей, пов’язаних із чистою енергією: дослідження та інновації, будівництво, промисловість, транспорт, цифрові технології, фінанси та інші. Ці заходи допоможуть забезпечити для усіх громадян і підприємців ЄС засоби для того, щоб максимально виграти від переходу на чисті джерела енергії», — заявив віце-президент Енергетичного союзу Марош Шефчовіч.

«Наші пропозиції забезпечать потужний попит на ринку на нові технології, створять вигідні умови для інвесторів та споживачів, забезпечать кращу роботу енергетичних ринків та допоможуть нам досягти визначених кліматичних цілей. Європа зараз на межі революції чистої енергетики. І так само, як це було із Паризькою кліматичною угодою, ми можемо зробити це успішно лише спільними зусиллями. Цими пропозиціями Комісія відкрила шлях до більш конкурентної, сучасної і чистої енергетичної системи. Тепер ми розраховуємо на дії Європарламенту та країн-членів для того, щоб ці наміри стали реальністю», — зазначив Мігель Аріас Каньєте, європейський комісар з питань клімату та енергії.

Пропозиції у рамках пакету «Чиста енергетика для усіх європейців» мають на меті показати, що чисті джерела енергії у майбутньому будуть зростаючим сектором, а відтак вигідним варіантом для інвестицій. У 2015 році у чисті енергії загалом у світі інвестували понад 300 мільярдів євро. ЄС має достатньо можливостей для того, щоб завдяки дослідницькій роботі, політиці розвитку та інновацій перетворити цей перехід на конкретну перевагу для промисловості. Якщо залучати до 177 мільярдів євро державних і приватних інвестицій щорічно, починаючи із 2021 року, цей пакет допоможе протягом наступних десяти років досягти близько 1% зростання ВВП і створити 900,000 робочих місць.

Законодавчі пропозиції «Чиста енергетика для усіх європейців» включають енергоефективність, відновлювані енергії, структуру ринку електроенергії, безпеку енергопостачання та норми управління для Енергетичного союзу. Крім того, Комісія пропонує розвивати екодизайн і стратегію сполученої та автоматизованої транспортної системи.

Пакет передбачає також дії, що мають прискорити інновації у технології чистої енергетики та реновацію будівель у Європі. Це, зокрема, заходи, що мають заохотити державне та приватне інвестування, розвивати промислову конкурентоспроможність ЄС і пом’якшити для суспільства переходу до чистої енергетики. Ми також шукаємо, у який спосіб ЄС може бути лідером у технологіях і послугах чистої енергетики і допомогти країнам третього світу досягти цілей своєї політики у цій сфері.

Контекст

У жовтні 2014 року Європейська рада прийняла стратегію кліматичної та енергетичної політики ЄС до 2030 року, яка встановлює амбітну загальноекономічну внутрішню мету — до 2030 року знизити викиди парникових газів щонайменше на 40%. Цей же підхід передбачає Паризька угода. Реалізовуючи стратегію кліматичної та енергетичної політики-2030, як це погоджено Європейською радою, є пріоритетним завданням у рамках виконання Паризької угоди.

ЄС створює сприятливі умови для переходу до низьковуглецевої економіки через низку взаємопов’язаних політичних стратегій та інструментів відповідно до Стратегії Енергетичного союзу, одного із 10 пріоритетів Комісії Юнкера.

Комісія вже висунула ключові пропозиції для досягнення цілі зменшити викиди парникових газів до 2030. У 2015 було висунуто пропозицію щодо реформи Схеми торгівлі викидами ЄС (англ..EU Emission Trading System (ETS), щоб гарантувати, що в енергетиці та енергозатратному виробництві досягнуть запланованих скорочень викидів. Влітку 2016 року, Комісія внесла пропозиції щодо прискорення переходу на низьковуглецеві технології в інших ключових секторах економіки. Сьогоднішні пропозиції є останніми ключовими елементами, необхідними для повного виконання кліматичної та енергетичної стратегії ЄС-2030 щодо відновлюваних джерел енергії та енергоефективності.

Усі законодавчі пропозиції Комісії за 2015–2016 роки, пов’язані із Енергетичним союзом, мають розглядатися Європейським парламентом і Радою як пріоритетні.

For More Information

All documents on the Clean Energy package

Fact sheet: Putting energy efficiency first: consuming better, getting cleaner

Fact sheet: Achieving global leadership in renewable energies

Fact sheet: Providing a fair deal for consumers

Press release: State aid: final report on sector inquiry into capacity mechanisms

Fact sheet: State aid: final report on sector inquiry into capacity mechanisms

Energy Union Strategy

European Fund for Strategic Investments (EFSI)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.