Leilani Farha
Yeterli Barınma Hakkı Özel Raportörü
28 Nisan 2020

COVID-19’un yayılmasını engellemek amacıyla, tüm dünyada ülkeler insanlardan “evde kalmalarını” istemiştir. Sonuç olarak barınma, hastalığa karşı savunmanın ilk hattı haline gelmiştir. Barınmanın yaşamı korumak için öneminin küresel olarak anlaşılmasının ışığında, devletler barınmanın insanlar için hem kriz sırasında hem de sonrasında yeterli bir şekilde erişilebilir olmasını sağlamak adına tedbirler almalıdır.

Image for post
Image for post

COVID-19 dünyadaki yerel ve ulusal ekonomiler üstünde yıkıcı bir finansal etki göstermeye devam etmektedir. Devletler hızlı bir şekilde hareket ederek faiz oranlarını düşürmek, bankalar ve şirketler için likidite oluşturmak ve büyümeyi teşvik etmek ve gelirlerinde düşüş yaşayan insanları bunun etkilerinden korumak adına ailelere maddi yardım sağlamak gibi tedbirler getirmişlerdir. …

Topluluk üyemiz Merve Sarıkaya kaleminden bilinçli tüketim anlayışında merak ve değer yargıları üzerine bir değerlendirme. Keyifli okumalar.

Doğadaki mevcut kaynakları gelişigüzel bir şekilde kullanmaya devam etmek, bugün hayat rutinlerimizden biri haline gelmiş durumda. İhtiyaçlarımızın tamamını mağazalardan veya çevrimiçi platformlar üzerinden sağlayabilme imkanı, erişilebilirliğin uçsuz bucaksız sınırlarıyla bizleri baş başa bırakıyor. Bu durum aynı zamanda tüketim talebinin de hızlı bir şekilde artmasına neden oluyor. Yaşamsal pratiklerimizden biri olan tüketim olgusunu, bazen ihtiyaçlarımızı karşılamak için gerçekleşen bir eylem bazen bir etkinlik bazen de topluma ifade edilmek istenen bir mesaj olarak algılamak mümkün. Ancak şöyle bir gerçek var ki tüketim olgusu artık ihtiyaçların karşılanmasının ötesinde bir boyuta ulaştı. …

Ortak yaşama alanlarını keşfetmek üzere yola çıkan Roof Çalışma Topluluğu 1 Şubat 2020’den bu yana biraraya geliyor. Bu yazımızda kısaca yola nasıl koyulduğumuzu ve rotamızı özetledik.

Image for post
Image for post

Roof Çalışma Topluluğu’nun Doğuşu: “Yaratıcıları Arıyoruz!”

Aralık ayında çağrıya çıkarak ortak yaşama alanları, birlikte yaşama kültürü, kent ve insan gibi Roof’un ilgilendiği konularla ilgilenen farklı disiplinlerden yaratıcılara seslendik: “Yaratıcıları Arıyoruz!” Amacımız çeşitli disiplinlerden insanları ortak yaşama alanları çatısı altında buluşturmaktı. Çağrı sonucu çeşitli disiplin, yaş ve tecrübeden 20 kişilik Roof Çalışma Topluluğu doğmuş oldu.

Koronavirüsten korunmak için bildiğimiz en etkili yol evlerimizden olabildiğince az çıkmak ve aramızdaki mesafeyi korumak. Bir diğeri ise kendimiz ve aramızdaki mesafeler kadar, yaşamı paylaştıklarımızı da korumak. Dünyanın kocaman bir ortak yaşam alanı olduğunu fark ettiğimiz bugünlerde yan yana olamasak da hiç olmadığı kadar birlikte yaşıyoruz ve tek başına kurtuluşun olmadığını iyi biliyoruz. Peki sosyal mesafemizle birlikte birbirimizi nasıl koruyabiliriz?

Image for post
Image for post

Koronavirüs salgını esnasında dünya ve Türkiye’de doğan topluluk dayanışma örneklerini derledik:

14.04.2020 tarihinde güncellendi

Dünyadan Örnekler

İngiltere — Covid-19 Mutual Aid UK: İngiltere’de yurttaş liderliğindeki karşılıklı yardım grupları, yerel bölgelerinde koronavirüs salgınından etkilenenlere çeşitli destekler veriyor. WhatsApp ve Facebook gruplarındaki gönüllüler, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayanlara su, yiyecek, ilaç ulaştırma, köpek gezdirme gibi ihtiyaçları konusunda yardım ediyor. Aynı zamanda telefonla konuşarak da destek oluyor. İnsanlar kendilerine en yakın grupları buradan bulabiliyor.

Kanada — Koronavirüs’e Karşı Sevgi Duvarı: Kanata Lakes Community Association tarafından organize edilen Ottawa grubu, Çin’den Ottawa’ya dönen ve kendilerini evde karantinaya alanlara yardım ediyor. Gönüllüler yiyecek alışverişi, insanların evlerine gidebilmesi için havaalanına araba servisi ve karantinadakilere duygusal destek sağlıyor. Ottawa’dan Dr. …

Creative Hubs

Creative Hub’lar, yaratıcı platformlar, farklı alanlarda çalışan, birlikte çalışmaya ve yeniliklere açık insanları bir araya getiren ortak yaratım ve üretim alanları. Her creative hub’ın işlevi ve içinde barındırdığı topluluk farklı olsa da, hepsinin ortak özellikleri çeşitli alanlardan yaratıcı, açık fikirli ve birlikte üretime açık insanları bir araya getirmesi.

Türkiye’de ve birçok farklı ülkede çeşitli sayı ve biçimlerde creative hub bulunuyor. Örneğin İzmir’deki UrbanTank, kar amacı gütmeyen bir tasarım ve düşünce platformu. Kentsel yaşamda insan odaklı çözümler üretmeyi esas alarak insanların kentle, kentin içinde yer alan kamusal alanların da insanlarla nasıl ilişkilendiğini keşfediyor.

İstanbul’dan Atölye ise bir yaratıcı platform ve stratejik tasarım stüdyosu olarak çeşitli alanlardan bir araya gelen topluluğuyla pozitif etki yaratmak üzere çalışıyor. …

Sıfır Atık’ tan Beyza Yılmaz ile yaptığımız röportajın tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Merhaba Miray, okuyucularımız için öncelikle ekipten ve The Roof’dan bahsedebilir misiniz?

Merhaba Beyza, tabi ki. Roof ekibi ben ve Emre’den oluşuyor, fakat desteklerini sürdüren gönüllü ekip arkadaşlarımız da var. Emre’yle yollarımız İstasyonTEDÜ TED Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi’nde kesişti. Ben psikolojik danışmanlık bölümünde okuyordum, Emre de endüstri mühendisliğinde ve ikimiz de İstasyon’da asistan olarak çalışıyorduk. Burada sosyal girişimcilikle ve çok farklı alanlardan gelen bambaşka insanlarla tanıştık. Söz konusu ortak bir amaçla yaratım olunca herkesin kendi alanından katabileceği şeylerin sınırsızlığına tanıklık ettik. Bu da bize bilginin ve yaratımın mülkiyeti olmadığını gösterdi. Fark ettik ki, birçoğumuzun ihtiyacı olan itici güç, yalnızca doğru mekanda doğru insanlarla yan yana gelebilmekmiş. …

Ne oldu da “Co”lara ihtiyaç duyar olduk?

Üzerine sayfalarca yazabileceğimiz, saatlerce konuşabileceğimiz, günlerce araştırıp, haftalarca düşünebileceğimiz yeni bir gündemimiz var: “Ne oldu da ‘co’lara ihtiyaç duyar olduk?”

Image for post
Image for post

Birçoğumuzun alışageldiği co-working space(ler) yani ortak çalışma alanları aynı, benzer ya da farklı alanlarda çalışan insanların birarada çalışmasına imkan yaratan, adı üzerine, ortak olan çalışma alanları. Her birinin işlevi birbirinden ayrışsa da özünde amaçları insanların birlikte çalışma becerilerini geliştirmek ve bir “birlikte çalışma” kültürü oluşturmak.

Bizim kurcaladığımız “co” ise co-living space(ler) yani ortak yaşama alanları. Bir nevi ortak çalışma alanlarının yaşanabilir hali olan “yeni nesil” yaşam alanları. Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaygınlaşmaya ve hatta yayılıp bir de üzerine tartışılmaya başlanan “ortak yaşama alanları”, tanıdığımız otel ve ev modellerinin ilişkisi sonucu doğan Y kuşağı çocukları. Bir otelde, uzun süreliğine, alıştığınız ev kültürüyle yaşadığınızı hayal edin. Size ait alan olan odanız ve banyonuz dışında kalan alanları burada kalan diğer insanlarla paylaşıyorsunuz. Yani mutfak, salon, çalışma alanı, spor alanı, teras gibi alanların hepsi ortak kullanıma açık.

About

The Roof

We believe in people and communities./ İnsanlara ve topluluklara inanıyoruz. Instagram & Twitter: @roofcoliving

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store