Observium vs. Cacti

Привет,

От както бях администратор на LinkBG, аз използвам cacti и nagios за мониторинг системи.

С времето привикнах към плюсовете и минусите на cacti-то, и като цяло до ден днешен го използвам.
 Обаче времената се менят и нуждите също…

Днес ще сравня cacti и Observium (Observium vs. Cacti) в няколко реда:

  1. За разлика от cacti, observium има много готина функция auto-discovery — автоматично засича всички процеси и ресурси и започва да им прави графики. При cacti това се прави ръчно.
  2. И двете имат подобен тип графики, но observium дава възможност за preview режим за всяка от графиките.
  3. Observium се обновява значително по-бързо от cacti — observium — 1 секунда ; cacti — 5 минути :O
Observium vs. Cacti

Observium в действие

Observium vs. Cacti

Cacti в действие

Единственият минус който съм видял до сега в Observium, е изискването за валиден DNS запис — без него observium неможе да работи :/

От месец някъде, използвам и двете системи паралелно и следя приликите и разликите помежду им спрямо графиките.

Observium започна да ми харесва все повече и повече, и днес реших, че е време да спра да използвам cacti и да премина изцяло на него.!

Така че…. Благодаря ти cacti за всичките тези години вярна служба! Време е да продължим напред :)

PS.

За да се скрие досадната карта на observium в dashboard-а , е нужно да се добави следния ред в /opt/observium/config.php :

$config['frontpage']['order'] = array('status_summary', 'device_status_boxes', 'device_status', 'eventlog');
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.