“Vatan Partisi Türkiye’nin Politikalarına Yön Veriyor”

Türkiye’de 24 Temmuz 2015’te Çözüm Sürecinin sona ermesiyle teör örgütü PKK’yla yoğun mücadele ediliyor. OHAL sürecinde çıkartılan KHK’ların da etkisiyle terörle ilişkisi olduğu iddia edilen yayın kuruluşları, sivil toplum kuruluşları kapatıldı. Başta ‘Barış İçin Akademisyenler’ başta olmak üzere birçok akademisyen görevinden uzaklaştırıldı. İçinde bulunduğumuz süreci bir kesim Saray Savaşı olarak değerlendirirken, bir başka kesim de Vatan Savaşı olarak ifade ediyor. Süreci Vatan Savaşı olarak ifadelendirenlerden biri de Vatan Partisi. Vatan Partisi, en başından beri Çözüm Süreci’ne karşı çıktığı, sürecin bölücülüğe yarayacağını söylediği ve operasyonlara destek verdiği için AKP’yle ittifak kurduğu iddia edildi. Vatan Partisi, bu iddialarla karşılaşırken bir yandan da ülkemizin Suriye ve Rusya politikalarında da aktif olarak girişimlerde bulunuyor. Bütün bu çalışmaların yanında Vatan Partisi’nde kurultay heyecanı da yaşanıyor. Partinin gençlik örgütlenmesi olan Öncü Gençlik kampüs kampüs, ilçe ilçe ve il il kurultaylarını düzenleyip 17–18 Aralık’ta 10. Genel Kurultayına hazırlanıyor. Bütün bu tartışmaları ve süreçleri Öncü Gençlik Genel Sekreteri Uğurcan Yardımoğlu ile konuştuk.

Röportaj: Ercan Deniz Küçük — Sibel Gülersöyler

Fotoğraf: Enis Derdimentoğlu

ERCAN DENİZ KÜÇÜK (EDK): Öncelikle hep sorulan sorudan başlayalım. 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki süreçte Vatan Partisi ile AK Parti’nin ittifak yaptığı, yakınlaştıkları iddiası var. Siz Vatan Partisi Öncü Gençlik olarak bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Vatan Partisi AK Parti ile işbirliği içerisinde mi?

“TÜRKİYE’NİN POLİTİKALARINA YÖN VERİYORUZ”

UĞURCAN YARDIMOĞLU (UY): Vatan Partisi iktidar partisinin politikalarını desteklemiyor. Vatan Partisi Türkiye’nin siyasi, iktisadi ve sosyal-kültürel politikalarına yön veriyor. Meseleyi buradan ele almayanlar Türkiye’nin hayati bir meselesi olan terör sorununda Vatan Partisi’nin aldığı vatansever tutumu yani Türkiye’yi birleştirecek tutumu iktidar partisine destek olarak algılıyor. Siz düşman tarafı ABD olarak görürseniz bunun terör unsurlarıyla yaptığı işbirliğini, hatta onları aparat olarak kullandığını da görürsünüz. O aparatlar bugün Türkiye’nin şehir merkezlerinde bombalar patlatıyor, kırsallarına el yapımı bombalar döşüyor. Türkiye’nin varlığını, bütünlüğünü tehdit eden bu terör örgütleri ABD desteklidir. Türkiye bugün o terör örgütlerine ve arkasındaki ABD-ABye karşı mücadele etmektedir. Vatan Partisi bu mücadelenin içerisindedir ve ona siyasi olarak önderlik etmektedir. Meseleyi böyle özetlemek mümkün. Yoksa AKP’yi desteklemek veya ona payanda olmak Vatan Partisi’ne kesinlikle yakıştırılamayacak ithamlardır. Çünkü Vatan Partisi kurulduğu günden itibaren başka hiçbir siyasi gücün emrinde olmamıştır. Vatan Partisi her zaman politika belirleyen olmuştur. Belirlediği politikalar ise Türkiye’nin önünü açan politikalardır.

“FETÖ TEHLİKESİNİ İLK SÖYLEYEN BİZ OLDUK”

EDK: Son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milli cephede yer aldığı tartışılıyor. Bu konuda Vatan Partisi ne düşünüyor? Erdoğan şu anda milli cephede mi yer alıyor?

UY : Biz 2002’de Türkiye’nin savaş düzenine girdiğini söylemiştik. Bu savaş düzeni Türkiye’nin özellikle Soğuk Savaş sonrası azgınlaşan ABD ile gerilen ilişkilerin sonucuydu. O ilişkiler elbette gerilmek zorundaydı. Çünkü siz varlığınızı tehdit eden bir kuvvetle stratejik ortaklık kuramazsınız. Türkiye, ABD ile savaşmaya 90’lı yıllarda başlamıştı. Ve bundan sonra bütün politikalarımızı bu doğrultuda belirledik.2006 yılında da Türkiye’nin önüne bu savaştan zaferle çıkabilmesi için Milli Hükümet Programı’mızı koyduk. Milli Hükümet Programı’mızla Türkiye’ye bir rota çizdik. O rota ABD ile mücadeleden nasıl zaferle çıkılacağını gösteren rotaydı. Atatürk’ün 6 Ok’una ve Cumhuriyet Devrimi süresince yaptığı işlere dayanıyordu.

Biz hala bu rotadayız. Bu rotada olmayan AKP başta olmak üzere birtakım kuvvetler Türkiye’nin bağımsız olmak, bütünlüğünü korumak gibi mecburiyetlerini kavradı. Ve o rotaya dahil olarak bazı politikalarını belirlemeye başladı. Özellikle Türkiye’nin son dönemde belirlediği dış politika hattı ve ekonomik düzleme ilişkin aldığı kararlar, bu rotada alınmış kararlardır. Şimdi biz mi AKP’nin yanına gitmiş oluyoruz? Hayır. AKP, ABD’nin dümen suyundan sıyrılıyor, Türkiye’nin mecburiyetlerini kavrıyor. Kavrayamadığı yerde de bu yanlışlarını iktidarın yüzüne vuruyoruz, vurmaya da devam edeceğiz. Çünkü biz Türkiye’yi yönetmeye, önünü açmaya talibiz.

Türkiye’nin bütünlüğü, üretim ekonomisi, dış politikada bölgesel işbirliği ve aynı zamanda Avrasya çağını gören ilk biz olduk. FETÖ tehlikesini ilk farkeden, ifşa eden ve Türkiye’nin varlığını riske attığını ilk söyleyen biz olduk. Eğer, bu Türkiye tarafından geç de olsa kavranmışsa, bizim iktidarın yanına gittiğimiz anlamına gelmez, onların bu programa geldiğini ve Kemalist Devrime teslim olduklarını gösterir.

Röportajın devamı için; http://www.roportajlik.com/vatan-partisi-turkiyenin-politikalarina-yon-veriyor/

Like what you read? Give Röportajlık a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.