16 sirdspuksti | #2 spogulis

atskatos pagātnē uz to cik iespēju izniekotas
nākotnes sapņus tagad ārā varu izmest droši.
prasmes ierobežo it kā ievilktu joslas,
kurās jāturās citādāk iešu no lielceļa nost,
grāvī, kur nekas vairāk kā kost
bez iemesla dota, tas vienmēr būs posts.
iesmējās jods-vai kāds vēl vienu iespēju dos?
atbildi viegli savos pierakstos rodu
visu pierakstīt protu, izņemot ierastus jokus
vai par citiem sāpīgo, brūces iebakstot ļoti,
bet kā grāmatvedis uzskaitu cik un kas zog
un to kas kuru bez iemesla soda.
tas mani uztrauc, bet to pierādīt protu.
jo cīnos par taisnību- vienmēr ar godu.
pēc uzvaras došos pēc iespējas prom,
pat dāvātie lauri nespēs iespaidot to,
kam novecojot prāts iežogots top-
vecām uzslavām izaugsmi iesprostojot.
sistēma brukās, balsis klusākas kļūst.
dzīve sprukās- nemāca domāt, bet kas runājams mums.

Like what you read? Give roršaks a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.