Zijn jongeren zich bewust van de risico’s van online gokken?

Het balletje vliegt met een vaart rond de zwart, rode schijf heen. Richard ogen vliegen mee over het verlichte scherm. Rood, dan wordt zijn inzet verdubbeld. Het balletje stuitert, zwart, rood, rood, zwart. Geen winst. Nog een keer.

Uit het verhaal van Richard.

Image for post
Image for post

Zonder dat iemand het ziet, roulette spelen, geld inzetten op een voetbalwedstrijd, spelen op een fruitautomaat, oftewel gokken. De cijfers rondom jongeren en online gokken stijgen de laatste jaren sterk. Hoe komen jongeren hier eigenlijk mee in aanraking? We nemen je mee in de leefwereld van Richard, een jonge recreatieve gokker. Weliswaar een fictief verhaal, niet zomaar een verzonnen verhaal. Het is gebaseerd op ons onderzoek, waarbij we de wereld van het online gokken indoken en verschillende recreatieve gokkers spraken. Volgend jaar verandert de Nederlandse wet over online kansspelen. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store