Hij is verlegen en wellicht helderziend.

ik loop de kantjes
er vanaf
grimmig. pessimistisch.
verveeld en ongehoorzaam
doelbewust onverstandig
reikhalzend
naar
oké fuck it
je gedichten
ongehoord
algehoord
ik ben ze ladderzat.
ik bedoel
bewust onduidelijk
ben
onbewust duidelijk.

godverdomme
dwars
doornee-jongen.

dwaal ik door niemandsdal
bij het begin
ben je bij het begin
Goedemorgen Johan

grof geworteld ontworteld
ontworstel ik mij
uit zijn vriendelijk gebaar.

spaanse homo’s
lijken op
portugezen

perfecte meisjes
zijn heel saai

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.