Weer zo’n wijsneus..

Terwijl jij misschien zo’n extra reminder mailtje nodig hebt voordat je dan eindelijk de moed hebt verzameld om weer eens zo’n verplichte vakevaluatie in te vullen, bestaan er ook nog studenten die — nota bene in hun vrije tijd — wel de tijd nemen om docenten fatsoenlijk feedback te geven zonder dat daarvoor zo’n zinnetje nodig is: “To pass this skill with a satisfactory mark all IE&IS students are obliged to fill in this questionnaire”. Want zeg nou zelf die PRV Reflecteren gaan we natuurlijk wel ff binnenhalen. Daar zijn wij TBK’ers trouwens keigoed in. Immers, kijk maar eens naar het aandeel TBK’ers bij de resultaten van zo’n vakevaluatie van een willekeurig basisvak. Zijn wij wel allemaal van die brave wijsneuzen, of zijn wij misschien de enige faculteit met bovenstaande zinnetje?

Maar goed, ik ben dus zo’n wijsneus van de P3-raad. Voor degenen die nu denken: P-wat? Ja je las het goed, de Onderwijsraad van Industria, hij bestaat écht. Op zich niet vreemd natuurlijk, want wij opereren grotendeels achter de schermen, hebben niet van die fancy posters in het Paviljoen hangen en op Facebook vind je ons ook al niet. Maar wat doen die gasten dan in hemelsnaam, hoor ik je al denken. Nou, dat zal ik je eens haarfijn proberen uit te leggen. Als TBK’ers volgen wij natuurlijk een verscheidenheid aan vakken: van het kaliber A&O tot Quality. De een wat lastiger dan de ander, de een steekt wat beter in elkaar dan de ander. Het liefst zouden we natuurlijk alleen maar top vakken zien. Helaas is dat echter niet altijd zo. Daarom geeft de Onderwijsraad indien nodig tijdens maar in principe aan het einde van het kwartiel uitgebreid feedback aan de vakdocent. Dat doen we in verslagvorm volgens het zogenaamde “tops” en “tips” format. Kortom, eerst even slijmen alvorens je het recht hebt om de advocaat van de duivel te spelen. Daarover gesproken, wat geeft jou, studentikoos die het vak nog moet halen en wellicht de helft van de tijd niet aanwezig is, eigenlijk het recht om het onderwijstalent van je professor te beoordelen? En is dat eigenlijk wel verstandig? Immers, mogelijk kijkt hij of zij jouw (her)tentamen wel na.. Best tricky allemaal. Je moet er dus zeker wat voor over hebben om lid te worden van de Onderwijsraad. En dat om vervolgens nóg meer vakevaluaties te schrijven..

Laten we voor nu even aannemen dat we zo’n wijsneus met durf hebben gevonden die bovendien ook nog eens een behoorlijke vakevaluatie in elkaar heeft geflanst, what’s next? Zodra de Commissaris Onderwijs ‘m heeft gecheckt en denkt dat het er wel mee door kan, ontvangt ook de betreffende vakverantwoordelijke hem als pdf’je. En dan is het afwachten geblazen. De ene docent reageert nog dezelfde dag enthousiast en nodigt je uit op zijn kantoor om het er nog eens kort over te hebben, met de ander volgt een lange mailconversatie en weer een ander reageert een half jaar later met “hartelijk bedankt voor je vakevaluatie”. Tja, iedereen is anders, sommigen zien ons als brave studenten, en anderen als wijsneuzen..

Namens een van die wijsneuzen,
Roy.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.