Регіональний розвиток і залучення волонтерів — II квартал 2019

 • 1 ініціатива (є волонтери): Чернігів.
 • 9 зацікавленних (зголосили своє бажання): Київська обл: Білогородка, Чайки, Гостомельс, Гореничi, Велика Олександрівка, Немішаєве, Вороньків; Сумська обл: Конотоп, Кролевецький р-н с.Тулиголове.
 • 174 зголошених волонтерів (на 34% більше ніж у 2018: 130 осіб) на кнопку пластового порталу. З них — 16 написали заяву вступу, 17 — планують.

Ціль 1. Розробити та запустити волонтерську політику та політику створення осередків

 1. Допрацьовано драфт волонтерської політики (опрацьовані коментарі КПР, великих осередків). На опрацюванні розділ по переходу з юнацтва в старше пластунство. Презентація осередкам в 3 кварталі.
 2. Створено та запущено сторінку таборів для волонтерів 2019. (18 зголошених волонтерів ззовні).
 3. Розроблено драфт політики створення та розвитку осередків Пласту. Залучення осередків до обговорення — 3 квартал.
 4. Зведено аналіз новостворених та діючих осередків Пласту, щодо мотивації створення та градації осередків по чисельності. На основі нього розробляється політика розвитку осередків.
Аналіз осередків за чисельністю
 • “Хотілось мати хороше середовище для власних дітей”
 • “Відсутність чіткого алгоритму, як далі робити кроки”
 • Брак часу
 • незнання де шукати фінансування на заходи і на табори для дітей (деяким осередкам дорога вкладка на табір)
 • методичні матеріали, довідники
 • погані навички з практичного пластування (допомога з вивчення практичного пластування)
 • допомога по створенню підготовчого куреня та як, коли і куди звітувати

Ціль 2. Автоматизувати процес вступу та інтеграції волонтерів (зголошення, заява, дійсне членство, відзначення) на базі ЕПласт

 1. Затверджено положення про облік та набуття дійсного членства.
 2. Внесення змін в ЕПласт: доопрацьовано профіль волонтера, онлайн заява.

Ціль 3. Запустити перші тестові модулі з управління волонтерами та стратегування

 1. Розроблено драфт програми школи організаційного розвитку (ШОР). Перші модулі: 4 квартал.
 2. Проведено цикл вебінарів для окружних: 4 вебінари (створення округи, державні кошти, кейси розвитку Пласту в областях, Пласт і система освіти та залучення коштів з місцевих бюджетів, Закон про Пласт та співпраця з владою).
  Ще 3 заплановано на кінець серпня.

Ціль 4. Розробити кейси створення осередків через середовища: ОТГ, парафії, ГО, освіта (джура) (тест на 6 осередках)

 1. Проведено презентацію в Миколаєві для громадського сектору, представників відділу молоді Миколаївської міської ради і представників навчальних закладів
Презентація Пласту, м. Миколаїв
КВДЧ, м. Одеса
мандрівне КВДЧ, поблизу Кривого Рогу
Презентація Пласту, м. Лисичанськ

Ціль 5. Розвинути систему менторства новостворених осередків (10 осередків створили виховні частини та мають стратегію)

 1. Залучено та запущено роботу 5 менторів на осередки: Мелітополь, Суми, Чернігів, Лубни, Хмельницький.
 • Балтська ОТГ: взяли участь у юнацькому таборі

 1. Людмила Забудько — залучення та адаптація волонтерів: volunteering@plast.org.ua
 2. Ксенія Дремлюженко — розвиток осередків: oseredky@plast.org.ua
 3. Тетяна Асадова — південь: east@plast.org.ua
Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade