For ti år siden inngikk jeg en avtale med meg selv om å bli oppmerksom på min egen skepsis eller frykt. Hver gang skepsisalarmen går hos meg, skal jeg oppsøke de tankene og fordommene som gjør at jeg føler en frykt. Ved å følge dette livsmotto, kan jeg dykke inn i ukjente tema, erstatte fordommer med viten, og oppleve at frykten forsvinner til fordel for nye holdninger og et mer spennende liv.
Fra mink i bur til rev bak øret
Camilla Ysland
82

Utrolig flott livsmotto! Denne innstillingen trenger vi mer av i en fremtid (tilsynelatende) preget av “alternative fakta”.

Jeg har startet nettmagasinet ruspolitisk.no (her på Medium), og du er hjertelig velkommen til å publisere teksten din der!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.