Հարցազրույց Արթուր Աղաջանյանի հետ

Ես երկրպագում եմ Ռեալ Մադրիդին։Որոշեցի երկրպագել Ռեալին քանի որ Ռեալի խաղերը ավելի դիտվող էին և այնտեղ խաղում էր իմ սիրած խաղացողը։

Իմ սիրած ֆուտբոլիստը Ռամոսն է։Ես սիրում եմ Ռամոսին քանի որ նա հիանալի պաշտպան է և միշտ փրկում է իր թիմին դժվար իրավիճակներում։

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.