In 3 uur jezelf leren kennen en je doelen bereiken

Ruben Klerkx - Createur
Feb 12 · 8 min read

Gisteren mocht ik met zo’n 25 studenten van de Bildung Academie aan de slag met het thema: Jezelf zijn en je doelen bereiken. Persoonlijk vind ik dit thema een van de leukste thema’s om aan te werken. Ik houd me er zowat dagelijks mee bezig omdat ik denk dat volledig jezelf kunnen zijn de grootste rijkdom is die je kunt ervaren.

In deze blog laat ik je zien wat we in de workshop hebben gedaan en welke werkvormen ik heb gebruikt. Op die manier kun jij zelf ook werken aan jouw eigenheid en het behalen van jouw persoonlijke doelen.

Hoe kun je jouw eigenheid gebruiken om je persoonlijke doelen te bereiken?

Jezelf leren kennen om je doelen te bereiken met Liberating Structures

Wat anderen van je denken

De workshop begon met een lekkere opwarmer. Althans, lekker voor de deelnemers, spannender voor mij…

Ik ging voor de groep staan en zonder introductie vroeg ik de deelnemers om hardop te roepen wat ze dachten als ze mij zo zagen staan. Wat was hun indruk van mij?

Ik zal je de indrukken besparen, maar de groep zat voor een groot gedeelte in de juiste richting en voor een minder groot gedeelte compleet mis. Iemand noemde me zelfs onhandig. Nou ja zeg!

Waarom stil voor een groep staan goed voor je is…

Alhoewel het spannend lijkt, is zo voor een groep gaan staan juist een cadeautje. Je krijgt eerlijk terug wat mensen van jou denken als ze je zien. Normaliter horen we dit soort gedachten niet. Althans, niet van de ander.

Ondertussen denken we in ons eigen hoofd van alles over wat die ander van ons zal denken. We kunnen onszelf helemaal gek maken door de gedachten van wat anderen van ons denken. Deze gedachten beïnvloeden ons dagelijkse zijn.

Door jezelf kwetsbaar op te stellen en mensen hun eerlijke gedachten te laten delen krijg jij de échte gedachten te horen. De échte gedachten van anderen over jou. Je zult zien dat de gedachten van anderen over jou vaak veel milder zijn dan jij zelf denkt. Ik kan iedereen aanraden om dit eens te proberen. Durf jij aan je collega’s te vragen of ze vrijuit over je willen roddelen waar je bij bent?

Hoe denken anderen over jou, denk je?

Met die vraag moesten de deelnemers aan de slag. Ze werden uitgedaagd om in een experiment deel te nemen: In 4 minuten tijd moesten ze een korte tijd presentatie over zichzelf geven. Met als onderwerp hoe zij denken dat anderen hen zien.

Deelnemers worden uitgedaagd om te delen hoe zij denken dat anderen over hen denken

Van de 25 deelnemers was er maar 1 deelnemer op tijd klaar. Dat is niet zo gek hoor. Telkens als ik dit soort experimenten uitvoer zijn er maar een paar mensen die direct zonder nadenken iets over zichzelf delen. Het gros van de mensen houdt zichzelf onbewust tegen met gedachten als:

“Ik weet niet of ik dit kan hoor.”

“Wat zullen anderen wel van me denken.”

“Waarom zou ik dit doen?”

“Hihi, dit ziet er toch gek uit?!”

Wat dit experiment laat zien is dat we ons laten tegenhouden door onze eigen gedachten. Door onze gedachten over onszelf en onze gedachten over wat anderen zullen vinden.

2 factoren die je van je doel afhouden

Als het gaat om je doelen bereiken, om je dromen volgen, zijn er twee voornaamste factoren die ons tegenzitten. Twee factoren die ervoor zorgen dat we ons doel niet of veel later dan gehoopt bereiken.

“We laten ons tegenhouden of we laten ons bezighouden.”

Deze twee factoren hebben we middels verschillende werkvormen nader onderzocht.

We laten ons tegenhouden

We laten ons tegenhouden door onze eigen gedachten, door onze angsten. Vaak worden deze gedachten en angsten zichtbaar in relatie met anderen.

Je ouders zeggen op jonge leeftijd tegen je dat je ’normaal’ moet doen.

Je docenten zeggen tegen je dat je ‘goed je best’ moet doen.

Of je vrienden zeggen dat dat meisje echt niet bij je past.

Wanneer we luisteren naar deze mensen en ons eigen doel uit het oog verliezen laten we de angst regeren.

De angst om abnormaal gevonden te worden.

De angst om niet goed genoeg te zijn.

De angst om er niet bij te horen.

En zo zijn er nog veel meer angsten. Onderzoek maar eens welke angsten of gedachten jou tegenhouden.

Belemmerende gedachten onderzoeken

Wij keken aan de hand van 1–2–4-ALL wat men zojuist gezien, gehoord en geobserveerd had aan zichzelf en aan anderen tijdens het presentatie-experiment. Door eerst voor jezelf te bedenken wat je hebt geobserveerd neem je een kijkje in je eigen ervaring. Vervolgens deelden de deelnemers in tweetallen en later in viertallen hun bevindingen. Bij het delen in viertallen werd iedereen gevraagd om te zoeken naar patronen. In de visual hieronder staan de belangrijkste patronen vermeld:

Belangrijkste patronen die de deelnemers van de Bildung Academie zagen in het deelexperiment

Het was bijzonder om te zien dat vrijwel iedereen een belemmerende gedachte had die ervoor zorgde dat ze niet direct aan de slag gingen of die ze tegenhield om de opdracht af te maken.

Iedereen heeft blijkbaar te maken met zijn eigen persoonlijke weerstand.

Persoonlijke weerstand

Met behulp van Heard, Seen, Respected konden de deelnemers ervaren hoe het is om met onverdeelde aandacht te luisteren of je verhaal te vertellen zonder dat iemand anders je onderbreekt of zijn eigen verhaal aanvult/invult. Dit levert telkens weer zulke mooie gesprekken op. Zo ook in deze workshop. De deelnemers deelden allemaal een situatie uit hun dagelijkse leven waarin ze last hebben van hun persoonlijke weerstand.

Heard, Seen, Respected over situaties waarin je last ondervindt van je persoonlijke weerstand

Na de aandachtige 1-op-1 gesprekken deelden we in de grote groep welke patronen er naar boven kwamen uit de verschillende gesprekken en wat voor belang men hecht aan deze patronen. De uitkomsten staan in de visual hieronder:

Belangrijkste uitkomsten uit de ervaringen met persoonlijke weerstand, a.d.h.v. Heard, Seen, respected

We laten ons bezighouden

Zonder dat we het door hebben zijn we als mensen ontzettend goed in het bedenken van andere ‘belangrijke’ dingen om te doen. Voor je het weet ben je heel druk met zaken die niet of te weinig bijdragen aan je doelen of dromen. Dat is zonde toch?!

Om inzicht te verkrijgen in wat ons zoal bezighoudt in een week hebben we Ecocycle Planning gedaan.

Ecocylce Planning om inzichtelijk te maken waar we ons zoal door laten ‘bezighouden’

De deelnemers maakten eerst een lange lijst met activiteiten die ze gedurende een week ondernemen. Voor wie dat wilde, kon er ook een lijst worden gemaakt van relaties die je in een week bezighouden.

Vervolgens werden alle items op het canvas van de Ecocycle Planning geplaatst. Zo kon je activiteiten plaatsen onder birth, gestation, maturity, creative destruction of in de poverty trap of de rigidity trap. Al gelang naar de fase waarin de betreffende activiteit of relatie zich bevindt op dit moment.

Wil je exact weten hoe Ecocycle Planning werkt check dan deze pagina van Liberating Structures.

Door het plotten van de activiteiten of relaties ontwaren zich patronen. Je krijgt een goed beeld van waar je zoal mee bezig bent, wat voor type activiteiten of relaties je veel of juist weinig hebt en waar veel energie naar uit gaat of vandaan komt.

Je innerlijke stemmen aan het woord

Om af te sluiten deden we een enorm leuke Liberating Structure, een van mijn favorieten: Talking Pixies.

Nu iedereen wist wat hem/haar tegenhield en bezighield was het tijd om dat belangrijke en ongrijpbare doel te benoemen en te bekijken waarom het niet lukt of te lang duurt om daar te komen.

Talking Pixies om de innerlijke stemmen te laten spreken

Voor elk doel heb je altijd dat stemmetje in je hoofd dat roept dat je er voor moet gaan. Helaas is er ook tegelijkertijd dat stemmetje dat roept dat je het vooral op veilig moet spelen. Dat je het prima doet zoals je nu doet.

Met Talking Pixies komen deze innerlijke stemmetjes aan het woord.

Alle deelnemers verdelen zich in drietallen. Een van de drie brengt zijn belangrijke en ongrijpbare doel in. De andere twee fungeren als innerlijke stemmen. Ze gaan aan 1 kant van de doelensteller staan en fluisteren in het oor 3 minuten lang alle redenen waarom je vooral moet blijven doorgaan zoals je doet. In je oor hoor je de redenen om het op veilig te spelen.

Daarna verhuizen de twee naar de andere kant en fluisteren nu in het oor alle redenen om juist vól voor je doel te gaan.

Talking with Pixies

Deze werkvorm werkt altijd zó motiverend. Het is leuk en tegelijkertijd enorm waardevol om je eigen stemmen te horen spreken. Soms hoor je ook echt nieuwe dingen die je weer aan het denken zetten. De deelnemers van de Bildung Academie vonden het in ieder geval een super-werkvorm. Er werd veel gelachen en aan het eind vielen sommigen elkaar zelfs in de armen.

3 uur fun én functioneel bezig

In ruim 3 uur hebben we gewerkt aan het omgaan met persoonlijke weerstand, waar we ons door laten tegenhouden en bezighouden en hebben we de innerlijke stemmetjes laten spreken. Het was echt een geslaagde ochtend zoals je wel aan de foto’s kunt zien.

Deelnemers van de Bildung Academie in actie

Alle werkvormen die we hebben gedaan:

Laat je horen

Laat je zien (Presentatie experiment)

1–2–4-ALL (LS)

Heard, Seen, Respected (LS)

Ecocycle Planning (LS)

Talking Pixies (LS)

Meer werkvormen leren?

Veel van de werkvormen die ik gebruik zijn onderdeel van de set Liberating Structures. Al deze Liberating Structures zijn open source naar idee van Henri Lipmanowicz en Keith McCandless en zijn online in het engels te vinden. Wil je de werkvormen en de uitleg in het nederlands ontvangen? Ik heb de 10 meest gebruikte Liberating Structures vrij vertaald en in een gratis e-book gegoten. Wil je dat e-book ontvangen? Stuur me dan even een berichtje via ruben(at)thecreatorscompany(punt)com en ik stuur je het e-book met veel plezier toe.

Wil je zelf met jouw team aan de slag en eindelijk eens dat echt waardevolle gesprek voeren met elkaar dat leidt tot betere resultaten? Check dan eens mijn website www.rubenklerkx.nl voor meer informatie over workshops en trainingen.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade