Speech “RJOA goes to Bath”

Beeldregistratie van het betoog.

(Click here for English version)

Voorzitter,

Graag richt ik vanavond het woord tot deze commissie namens het Regionaal Jeugdorkest Artiance. Op 14 juli (volgende week) zal het orkest namelijk afreizen naar onze Engelse zusterstad Bath in het kader van zeventig jaar stedenband. Het orkest wil hier graag het belang van deze culturele uitwisseling en bijbehorende geschiedenis onderstrepen.

Allereerst een terugblik op het verleden. Een paar meter onder deze zaal staat, in de gangen van het Stadhuis, een pianola. Dit kleine, vrij eenvoudige instrument staat symbool voor een intrigerend verhaal dat teruggaat tot de donkere dagen van de Tweede Wereldoorlog. Toen besloot de Alkmaar Eli Prins om te vluchten naar zijn zus in Bath. Hij werd daar vrijwilliger bij defensie en maakte veel vrienden. In Bath vertelde hij hen over het mooie Alkmaar, haar geschiedenis en haar bevolking, maar ook over het lijden van de stad, met name tijdens de Hongerwinter. Door deze verhalen ontstond na de oorlog het idee om Alkmaar als het ware te ‘adopteren’ en te helpen, wat tevens steun kreeg van toenmalig koningin Wilhelmina. De bewuste pianola werd door de Rotary van Bath gebruikt om geld en kleding op te halen voor de Alkmaarse bevolking. Dit stond aan de basis van verdere samenwerking tussen de twee steden en heeft in 1947 geleid tot de officiële stichting van een stedenband.

Voorzitter, het Regionaal Jeugdorkest zal in het licht van die geschiedenis volgende week een bezoek brengen aan Bath om daar samen met de bevolking deze bijzondere gebeurtenissen te herdenken en te vieren. We doen dit middels een aantal concerten waarvoor we nu bijna een jaar hebben gerepeteerd. Een uitgebreid repetoire, van Beethoven tot Mahler, van Rachmaninoff tot Brahms, is voor deze bijzondere concerten samengesteld. Het centrale thema daarbij is ‘Verbinding’. En, voorzitter, dat is precies waar het hier om gaat. ‘Verbinding.’ Dat wij hier en over de grens nog steeds met elkaar in contact zijn, ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar al zeventig jaar kunnen inspireren. Het is voor dit orkest dan ook een grote eer om voor de tweede keer naar Bath te gaan, een reis die ook nu weer de noodzakelijke subsidie heeft ontvangen van het AUC, waarvoor dank.

Voorzitter, nut en noodzaak van het onderhouden van de stedenbanden kan volgens ons niet ter discussie staan. Het Regionaal Jeugdorkest kan en wil namens Alkmaar een blijvende rol spelen in het betuigen van dank voor hetgeen dat Bath na de Tweede Wereldoorlog voor onze stad heeft gedaan. Hun daden mogen nooit vergeten worden; dit is onderdeel van de Alkmaarse geschiedenis die we levend moeten houden, evenals deze stedenband. Dat is de afgelopen zeventig jaar gelukt, en wij zijn hoopvol dat dit ook voor de toekomst zal gelden.

Voorzitter, namens het Regionaal Jeugdorkest Artiance, dank u wel.

Bovenstaande tekst is een betoog namens het RJOA op dinsdag 4 juli 2017 in de Commissie Ruimte (wegens het vervallen van de Commissie Sociaal) van de gemeente Alkmaar tijdens het ‘Spreekrecht Publiek’.

Like what you read? Give Ruben Peetam a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.