Baari probleem lahendatud: alkoholi kadumisel teavitab automaatne kaal koheselt ülemust

Mitmed baaripidajad teavad seda probleemi — töötajad valavad tihtipeale rohkem jooki või tasuta shotte sõpradele. Selle probleemi lahendab Eesti idufirma OwlBowl, kes arendab nutikat kaalu, mis annab andmete muutumisel koheselt ülemusele teada.

Üritusel Garage48 Hardware & Arts 2017 arendavad insenerid, programmeerijad ja ettevõtjad tarka kaalu ja kaussi, mis saab aru, kui midagi ära võetakse ja annab sellest ülemust koheselt Messengeri boti kaudu teada. Näiteks baaris, kui ost ei ole registreeritud kassas aga alkoholi baaris väheneb, siis ülemus saab sellest märku ja saab töötaja palgast välja võtta.

Kausssi saab ka kasutada automaatse isetäituva puuviljakorvina. Nii ei lähe meelest tervisliku snäki söömine ja kauss ei saa kunagi tühjaks. kauss hakkab tühjenema ja tellib ise automaatselt kaupa juurde. Läbirääkimised käivad juba Eesti puuvilja hulgi- ja jaemüüjatega. Esimesena on huvi üles näidanud Bambona, kes müüb klientidele värskeid puuvilju. Teiste ettevõtete seas näevad iduettevõtjad potentsiaalsete koostööpartneritena e-Selverit, e-Coopi. Samuti hoitakse silma peal välismaisetel firmadel. Näiteks välismaal populaarsust koguv lahendus HelloFresh, kus iga nädal saadetakse retseptid ja kõik vajalikud koostisosad söögi tegemiseks koju.

Ka esimesed kliendid on juba elevil: “Tunnen huvi just ägeda visuaalse poole vastu” ütles noor tervisliku eluviisiga neiu Liisbet Ross. Esimesele sajale OwlBowl nutikausi eeltellijatele lubab suurt tulevikku nägev iduettevõte puuvilju tasuta kaussi kaheks kuuks. Seega pane ennast kirja owlbowl.co ja jälgi iduettevõtte tegemisi Facebookis www.facebook.com/owlbowl.co

Teisedki Garage 48 osalejad on ideest positiivselt üllatunud. “Tahan juba näha, milleks see idee 48 tunniga areneb. Väga huvitav idee” ütles tootedisainer Liis Kippak.

Garage48 Hardware & Arts 2017 on ellu kutsutud Tartu Ülikooli, Eesti Kunstiakadeemia ja SA Garage48 ühisalgatusena. Töövahendite ja oskustega aitavad Mass Portal 3D printeritega, Rohde & Schwarz elektroonikaseadmetega ning Eccom materjalide laserlõikusega

2010. aasta aprillis alguse saanud Garage48 hackathon’ide tulemusel on sündinud üle 1000 töötava prototüübi ja mitukümmend edukat iduettevõtet.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.