แชร์ประสบการณ์การพัฒนา Mourn.js
Kanmanus Ongvisatepaiboon
31

เจ๋งละ พอดีมีคนถามว่า ทำอะไรแบบนี้ให้หน่อย ก็เลยส่งอันนี้ให้เค้าใช้

แต่ว่าถ้าจะทำ lib ที่เป็นแบบ Good practise library ยังขาดเรื่อง module support พวก browserify, requireJS, AMD อีกหน่อย

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Rungsikorn Rungsikavanich’s story.