Förtroendet
för våldet

Kollektivt ansvar och vad det
betyder att aldrig göra fel.


Nej, jag vet inte heller vad som egentligen hände mellan den gula varselvästen och stengolvet, men anar vad debatten betyder: ett frö av tvivel på att bli rättvist behandlad av ordningsmakten. Kanske är det det vi egentligen försöker prata om.

Att filmklippet ledde till en upprörd debatt signalerar att vi inte litar på att allt gått rätt till. En sida försvarar händelserna med insikter som är rotade i en pragmatisk verklighet, men det hjälper inte den andra sidan. Oavsett om vi som ser klippet inte har en aning om vad ordningsvakter får och inte får göra; oavsett om vi inte känner till bakgrunden; oavsett den mediala vinkeln; oavsett om ordningshållning är svårt — sådana här händelser orsakar tvivel.

Att allmänheten inte litar på statens civila våld — polis, ordningsvakter, väktare — är ett samhällsproblem. När en ordningsvakts våld inte är glasklart spelar det ingen roll om sanningen är barnmisshandel eller illvilligt redigerade mobilfilmer av en fasthållen snorunge. Jag tvivlar, och det är inte en privatsak. Det är polismyndighetens sak.

The legitimacy of policing in the eyes of the public is based upon a general consensus of support that follows from transparency about their powers, their integrity in exercising those powers and their accountability for doing so.
(Polismaktens legitimitet grundas, i allmänhetens ögen, på överenskommelsen att polisen är uppriktig om sin makt, hederlig i sitt utövande av den makten, och ytterst ansvarig när den gör det.)

Vi måste fortsätta prata. Ordningsmakten är en av kärnfunktionerna i en fungerande demokrati. Utan polis i det allmännas tjänst hamnar den juridiska makten i händerna hos de starka; hos de medborgare som kan vinna med våld. Därför har allmänheten överlämnat rätten att själva använda våld till en rättvis part, nämligen vår stat — så länge staten är uppriktig, hederlig och ansvarig.

Just de tre kraven är en del av Peels principer (the Peelian principles) som ligger till grund för polismakten. Robert Peel grundade den moderna polisen i England — The Metropolitan Police — för lite drygt 200 år sedan som ett tredje sätt att upprätthålla ordning. De andra två sätten: militärt våld och avskräckande stränga straff.

Peels principer handlar om allmänhetens relation till ordningsmaktens monopol på våld (i sin bredaste mening: fysiskt våld, kvarhållande, frihetsberövande, beslag av egendom eller parkeringsböter), och på vilket sätt våldet riktas tillbaka mot oss. Det är hela ordningsmaktens funktion: att förvalta rätten till tvångsmetoder på ett rättvist, förutsägbart och användbart sätt. Annars måste det förtroendet dras tillbaka.

Därför är det nästan helt oviktigt om kavallerichocken mot demonstranterna i Malmö var taktiskt riktig, om demonstrationerna sommaren 2014 var fyllda med svartblockare och bråkmakare, om Michael Brown angrep, om Peter Sundes rättegång faktiskt var rättvis, eller om alla historier om väktarmisshandel i LOB-celler är hittepå. Det är oviktigt när vi tvivlar på att polisen är på allmänhetens sida.

Typiskt dålig situation. Foto: parfonium @ flickr

Vi börjar tvivla på att vi kan vända oss till närpolisen. Vi börjar tvivla på att folksamlingen är tryggare när bängen finns i närheten. Vi börjar tvivla på att gripanden går rätt till. Vi börjar tvivla på rättsstaten.

”Det finns rötägg”, såklart. Men de får inte finnas inom ordningsmakten. Polisen får inte tillåtas skylla misstag på enskilda poliser — en enskild polis maktutövande är polismyndighetens ansvar, och en enskild polis maktmissbruk är polismyndighetens problem. Det gäller förstås även ordningsvakter. Ett ordningsvaktsförordnande utfärdas av polisen till vaktbolag i de fall där polisen inte hinner dela ut allt det våld som behövs för att hålla ordning. Polisen kan inte friskriva sig från ansvar för det våld man köper.

När staten riktar våld får en medborgare inte välja tjänsteperson. Därför måste varje, varenda, 100% av alla, polis som ordningsvakt, vara felfri i sitt yrkesutövande, för jag kan inte veta vem som är Good Cop och vem som är Riktigt Usel Cop. Det går inte att begära att få bli gripen av Kling istället för Klang. Det går inte att kolla upp konstapeln på Yelp; går inte att lämna en sur recension:

The power of the police [comes] from the common consent of the public, as opposed to the power of the state. It does not mean the consent of an individual. No individual can chose to withdraw his or her consent from the police, or from a law.
(Polisens mandat grundas allmänhetens samtycke, inte i statens makt. Det är dock inte en enskild medborgares samtycke. Ingen enskild person kan dra tillbaka sitt samtycke från polisen, eller från lagen.)

Vi har inget demokratiskt alternativ. Därför måste vi alla, tillsammans, allmänheten, kunna lita på ordningsmakten. Det går inte om vi inte tror på skälen till att polisen rider chock mot demonstranter, eller när en obeväpnad man skjuts ihjäl i Husby. Ett kranium klonkar mot ett stengolv, och jag är inte riktigt säker på varför. Det är det tvivlet vi försöker prata om.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.