Якщо дуже коротко — якби я була письменницею, хотіла б писати так, як у цій книзі.
Maryana Khemij
11

Згодна на всі сто. Мене додатково арзило, що в такий сюжет автор вклав, а перекладач вдало адаптував такі звороти, котрі викликать у тебе посмішку! Це ж як так голова працює

Like what you read? Give Юля Рябчик a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.