Sjösäkerhet är oerhört viktigt på sjön

Tillsammans tar vi ansvar för säkerheten till sjöss. Utbildningar finns i flera varianter, från nybörjarnivå till professionell, alltid i Stockholms skärgård.

Är du gammal eller ung? Landkrabba eller sjöbjörn? När det gäller säkerheten till sjöss görs ingen skillnad. Alla som ger sig ut på böljan bör ha grundläggande kunskaper som skapar trygghet och som gör båtlivet ännu roligare. Är det läge för utbildningar på några timmar eller en mer professionellt inriktad kurs? Du väljer. Det är viktigt att kunna det basala på sjön. Kännedom om navigering, väjningsregler, sjömärken och hur man läser ett sjökort ger ökad sjösäkerhet för alla, i din egen båt och för alla ni möter.

Kanske har du lyckats förverkliga drömmen om en egen båt, eller du är sedan tidigare försedd med flytetyg och vill bättra på kunskaperna. Under det svenska vinterhalvåret gör man ju ofta annat än att fundera på kobbar och skär och en del kan ha fallit ur minnet.

Låt oss börja med några hälsningar om säkerhet från Transportstyrelsen: Använd flytväst. Ha mobilen i ett vattentätt mobiltelefonfodral om halsen och ett abonnemang som har täckning där du är. Undvik alkohol på sjön och ha sällskap. Lägg till på ett säkert sätt och kommunicera väl ombord. Var tillräckligt många ombord för att kunna navigera och samtidigt rädda en person som fallit i vattnet. Skulle olyckan vara framme är det ofta avgörande att de drabbade själva kan larma, då har sjöräddningen/räddningstjänsten nästan alltid möjlighet att rädda de nödställda.

Kartan och kompassen

Vårt största fokus är på navigationen. Känner man inte till sin utgångspunkt och vet var man befinner sig är det svårt att fatta rätt beslut. Kör du en snabb båt har du inte så lång tid på dig. Målet med en sjösäkerhet kurs är bland annat att du ska bli tillräckligt säker på hur du använder sjökortet och inte blir helt beroende av vad din GPS säger. Det är viktigt att ligga steget före, helt enkelt.

En skola i skärgården

Oavsett utbildningens nivå är lärarna erfarna och välutbildade. De kan ha olika bakgrund yrkesmässigt, men oavsett detta kommer du att trivas i deras sällskap och dina kunskaper kommer att växa, både teoretiskt och praktiskt. Samtidigt ökar din kännedom om kobbar och grund i skärgården, eftersom det är där vi håller till med navigationskurs i Stockholm.

Tillgången till egna båtar och till den senaste utrustningen ska heller inte underskattas. Det är en stor fördel att ha dem. Allt också genomsyrat av en natur- och miljöhänsyn och hur vi bäst visar varandra hänsyn på vattnet.

Bekanta dig med termerna

Allt fler rustar sina båtar för elektronisk navigation. Här är några fakta och förkortningar kring elektronisk navigation, som kan vara bra att känna till:

Du använder elektroniska sjökort med en Multi Functional Display (MFD) eller plotter, Electronic Chart System (ECS) i padda eller mobiltelefon tillsammans med GPS.

Ibland i kombination med andra instrument som till exempel AIS och andra tjänster för väder.

\C>�d+

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Ryan Satpute’s story.