Elė. Penktą valandą ryto, kai ištirpsta ribos tarp pradžios ir pabaigos.

Penktą valando ryto aš tik dar labiau prisiglaudžiu prie to, kuris rado kelią į mano uostą. Prisiglaudžiu taip, kad jaučiu kiekvieną oro įkvėpimą, kiekvieną nevalingą judesį ir jaučiu jo kvapą. Mano gyvenimo uoste — ramu. Belieka tik mėgautis ir klausytis širdies, nes net ir protas yra bejėgis bandant kelti audras. Mano uoste taip ramu, kad nakties didybė yra visiškai pavaldi mano širdies dūžiams ir laimės kupinos akys vis dažniau šypsos. Ir tada susimąsčiau, kada mano vidinės audros nurimo..

Viskas gyvenime turi pradžią. Kartais ne tokią, kokios mes norėtume ar kokią įsivaizduojame. Kartais per daug įmantrią ar tiesiog nuobodžią, bet pradžia visada yra ir mes negalime jos įvardinti. Ji dažniausiai neturi tikslaus laiko, neturi sudaryto grafiko ir neturi trukmės. Ji leidžia pajusti jausmų įvairovę ir leidžia kažko tikėtis ir kažkuo gyvent. Ir ta pradžia yra neatsiejama nuo savos baigties. Gražios, kupinos meilės, laimingos, o kartais tokios staigios, kad net nespėjam sumirksėti. Taip ir balansuojam tarp dviejų visą savo gyvenimą — tarp etapų, tarp pasirinkimų, tarp sprendimų, tarp pradžios ir pabaigos.

Taip, kaip ir šiandien. Džiaugiausi nakties pradžia ir visiškai nelaukiau jos pabaigos, o laikrodis jau muša penktą valandą ryto, kai mano pradžia alsuoja paskutines minutes. Dar kartą įkvėpiau Tavo kvapo. “Ele, juk viskas taip svaigina ir taip įtraukia į gyvenimo žaidimą…” — pakartojau sau jau nežinia kelintą kartą.. Ir esu dėkinga už kiekvieną minutę ir kiekvieną progą išgyventi tą pradžią kiekvieną naktį. Ir manęs visai neliūdina pabaigos. Gyvenime jų buvo tiek daug, kad tiesiog suvoki, kad tik pabaigos tave augina ir moko, taip leidžia įkvėpti gryno oro ir pasiūlo naują pradžią.

Mes pradedam dieną, pokalbį, mes pradedam meilę. Mes pradedam šypsotis tam, kuris kuria Tavo gyvenimo scenarijų, tam, kuris viską sujaukia ir viską pabaigia. Belieka užsimerkti, įkvėpti ir laukti gražiausių pradžių — kartu arba po vieną.

Labanakt.

Like what you read? Give Akvilė Šustavičiūtė a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.