Penkta valanda ryto- viskam savas laikas.

Laikrodis vėl muša penktą valandą ryto. Tik šį kartą aš dar nemiegoju, nes laukiau šio magiško laiko. Rankoje laikau taurę vyno ir žvelgiu pro langą. Gatvės apšviestos, lauke ramiai sninga, o mano širdis bando užgydyti senas žaizdas. Jau praėjo nemažai laiko po didžiųjų gyvenimo sprendimų, bet mane vis aplanko mintys apie tai, kas blogo atsitiko tarp mūsų, kad pasukome skirtingais keliais. Ne,kaltų aš neieškosiu, tik aš vis dar nepaleidau Tavęs ir mane tai liūdina. Aš pavargau viskam turėti paaiškinimą, aš tiesiog noriu leisti įvykiams vykti. Aš kaip vilkė savo žaizdas stengiuosi išsilaižyti tyliai ir paslapčia, nes man nereikia gailesčio, nereikia smerkimo ir liūdnų žvilgsnių,kad esu viena. Aplink mane visada buvo daug žmonių, buvo daug patarėjų ir didžiųjų gyvenimo mokytojų, kurie žinojo kodėl ir kas kaltas dėl visko kas nutiko mano gyvenime. Tiesiog aš jaučiu- dar ne laikas. Pasąmonėje pati blokuoju žmones ir įvykius, tarsi bijodama to kas gali nutikti. “Dar ne laikas, Ele, dar ne..”- kartoju sau ir įsipilu dar vieną taurę vyno. Šiąnakt supratau, kad aš stengiuosi išvengti atsakomybės dėl santykių, niekad neįvertinu (arba įvertinu, kai jau būna per vėlu) kito žmogaus pastangų, nes save ir savo principus keliu aukščiau visko. Aš per daug siekiu tobulybės,kurią iš pat pradžių matau naujai sutiktame žmoguje, o tada, po kurio laiko man tiesiog atsibosta.. Ir nežinau kaip su tuo kovoti. Bet, jei leisiu sau pažvelgti į save iš šono, tai galbūt taip elgiuosi, nes dar nesutikau to vienintelio, dėl kurio galėčiau viską mesti ir, kuris man būtų visas pasaulis. Pasaulis, kuriame būtume dviese ir nieko daugiau nebereikėtų. Žinau, kad reikia tik labai norėti ir tada įvyksta tas stebuklas,kuris priverčia širdį plakti greičiau. Ir, manau, kad ta nauja pažintis gali būti lemtinga. Žmogus,kuris sukiojas aplink yra kitoks. Jis verčia mane stengtis, visad rodyti savo geriausią versiją, būti pasitempusiai, koketiškai šypsotis ir kurti gerą aurą aplink save ir kitus. Tik šį kartą aš neskubinu įvykių- aš leidžiu viskam vykti. Aš nekuriu iliuzijų ir nestatau sienų. Aš vertinu momentus ir nekartoju praeities klaidų. Aš esu jauna moteris ir gyvenimas dar daug visko turi paruošęs man, svarbu tik nepamiršti tikėti tuo, kad viskam ateina savas laikas- tiek ašaroms, tiek didžiąjai gyvenimo meilei. O dabar- labanakt.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.