กราบมุทิตาสักการะ หลวงปู่บุญญฤทธิ์ พระสุปะฏิปันโน สายหลวงปู่มั่น อายุ ๑0๓ ปี 🙏🏻- ๑๒ มีนาคม ๒๕๖0/ วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา🙏🏻

นาทีที่ทั้งครอบครัว น้อมกายลงกราบที่พื้นโถงกุฏิหลวงปู่ และมองขึ้นไปยังหลวงปู่ที่ห้องกระจกปลอดเชื้อ … ส่วนตัวฉัน รู้สึกซาบซ่านอิ่มเอิบ เหมือนหัวใจถูกอาบทาด้วยกระแสบุญ…อย่างสัมผัสได้จริงๆ

เมื่อถวายปัจจัยเพื่อร่วมสร้างเจดีย์หลวงปู่ ลงในตู้บุญ ก็ยิ่งรู้สึกเหมือนกำลังเตรียมสร้างทิพย์วิมานถวายเทวดา

อย่างนี้กระมัง ที่เรียกว่า “อิ่มบุญ”

ข้าพเจ้า ขอประณตน้อม ถวายสักการะบูชาหลวงปู่ ด้วยความรัก เคารพศรัทธา เหนือเศียรเกล้า

ขอกุศลทั้งปวงที่ข้าพเจ้าและครอบครัว นอบน้อมกระทำ ณ ที่พักสงฆ์สวนทิพย์ ในวันนี้

ทั้งการร่วมถวายปัจจัยเพื่อร่วมสร้างเจดีย์ถวายหลวงปู่ การร่วมถวายปัจจัยเพื่อภัตตาหารพระสงฆ์ การร่วมถวายปัจจัยเพื่อชำระหนี้สงฆ์ การร่วมถวายปัจจัยเพื่อรักษาพระคุณเจ้าองค์หลวงปู่

ได้ประมวลรวมเป็นพลวปัจจัย ให้หลวงปู่ ได้เมตตาทรงสังขารอย่างแข็งแรง เป็นฉัตรแก้วเนื้อนาบุญอันเลิศ แก่พวกเราชาวพุทธ ไปอีกนานๆนะเจ้าคะ

และขอให้เป็นมหากุศลแก่ครอบครัวเรา ปวงข้าพเจ้าผู้น้อมนำถวายปัจจัยเพื่อการต่างๆเกี่ยวกับองค์หลวงปู่ในครั้งนี้ ขอให้เป็นพลวปัจจัย ให้พวกเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ให้สุขภาพแข็งแรง ให้แคล้วคลาดจากภัยพิบัติและหมู่มารทั้งปวง ขอให้มีเงินทองไหลมาเทมา เพื่อให้พวกเราได้สร้างกุศลต่างๆอย่างราบรื่น

ขอให้เป็นกุศลติดกายใจพวกเราจนถึงที่สุดแห่งธรรม ขอให้ได้ถึงพระนิพพานในชาตินี้

แต่หากเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ขอให้พวกเราเกิดในภพภูมิของมนุษย์และเทวาเท่านั้น

ขอให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ได้ค้ำจุนพระพุทธศาสนา ขอให้ได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญอันเลิศ กับบุคคลผู้เป็นบัณทิต กับบุคคลผู้เป็นอริยะ

ขอจงเป็นพลวปัจจัยเพื่อการทำกุศลอย่างเนืองนิจ ทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพาน สาธุ สาธุ สาธุ

สาธุสาธุสาธุ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 เจ้าค่ะ

*** โมทนากับอุตุ ที่พาจ๋าและทั้งครอบครัว ไปถวายมุทิตาสักการะหลวงปู่ และมอบปัจจัยให้จ๋าได้ทำบุญ ขอให้ตุได้รับกุศลครั้งนี้ เป็นเสี้ยวสบงอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ ขอให้ตุมีเพียงภพภูมิความเป็นมนุษย์และเทวา เป็นเสบียงติดตัวจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรม และขอให้เป็นกุศลคุ้มตุ ให้ร่มเย็นเป็นสุข ประสบความสำเร็จในทุกกิจการงานที่ทำอันชอบ นะลูกนะ ❤💕✌️

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Yupayao ‘s Dhama Story’s story.