ร่วมชำระค่าหนังสือสวดมนต์/ ๑๙ ตุลาคม — วันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีระกา 🙏🏻

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมถวายทานบูชาในวันพระนี้ เป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี 🙏🏻

ขอกราบแทบเท้าอนุโมทนา ต่อพระอาจารย์ภูวนาท ผู้เมตตาเป็นต้นทางแห่งบุญ 🙏🏻

ขออนุโมทนา ต่อ คุณหมอศุภชัย โรจน์ขจรนภาลัย และคุณไพโรจน์ ไววานิชกิจ ผู้เป็นสะพานเชื่อมบุญ🙏🏻

ขอโมทนาต่อลูกๆ ,สามี และคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ผู้เป็นทางมาแห่งปัจจัย 🙏🏻❤️

ทั้งขอผลบุญที่ข้าพเจ้า ได้บำเพ็ญในวาระนี้ ได้บังเกิดเป็นกุศลแด่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกิน ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทั้งในอดีตชาติ ปัจจุบันชาติ ขอท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโปรดอนุโมทนาในส่วนกุศลนี้ และขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า นับแต่บัดนี้ ตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพาน 🙏🏻🙏🏻🙏🏻