สวดมนต์เพื่อขอเป็นพลวปัจจัยให้สุขกายสบายใจ ปัดเป่าทุกข์ภัย/ ค่ำ 24 ก.พ. 60

https://www.youtube.com/watch?v=pFYhpMU0X3A

เริ่มด้วยสวดบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล แล้วนมัสการพระพุทธเจ้า (นะโม 3 จบ)

อัญเชิญเทวดามาร่วมสวดมนต์

ไตรสรณคมณ์ อิติปิโส พาหุง (ชัยมงคลคาถา) มหาการุณิโก พระคาถาชินบัญชร

แล้วสวดพระคาถาเหล่านี้อีกบทละ 9 จบ
- อิติปิโส
- อภยปริตร (พระคาถายันทุน)
- ชัยปริตร (มหาการุณิโก)
- มงคลจักวาลใหญ่

แผ่เมตตาไปทั้งสามแดนโลกธาตุ แล้วตั้งจิตอธิษฐานอุทิศกุศล

ข้าพระพุทธเจ้า ขอตั้งจิตอธิษฐานอ้างถึง อำนาจแห่งคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ ตลอดทั้งบุญบารมีที่ข้าพเจ้าได้สวดมนต์เจริญจิตภาวนาในครั้งนี้ ได้รวมเป็นพลังบุญหนุนส่งให้สำเร็จผล ต่อเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า หรือท่านผู้หนึ่งผู้ใดที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ซึ่งเป็นเหตุให้ข้าพเจ้า ครอบครัวของข้าพเจ้า ได้รับผลกรรม เกิดทุกข์กายทุกข์ใจอยู่ ณ ขณะนี้ ขอให้ท่านได้รับส่วนแห่งบุญนี้ ขอให้ท่านมีแต่ความสุข ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย สมบูรณฺพูนผล ตลอดทั้งมีบุญบารมีได้เข้าถึงพระนิพพานด้วยเทอญ

ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจแห่งผลบุญ ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้ว ทั้งที่จะบำเพ็ญต่อไป ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในจักรวาลอันไพศาล ได้รวมเป็นพลวปัจจัย อำนวยผลประทานพร ให้ข้าพเจ้า และครอบครัวข้าพเจ้า ได้ประสบแต่ความสุขกายสุขใจ ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย ภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สัมฤทธิ์ผล ดังความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการเทอญ

สาธุ สาธุ สาธุ

ค่ำ 24 กุมภาพันธ์ 2560 / แรม 13 ค่ำ เดือน 3
อายุ 62 ปี 4 วัน