เพลงมงคลที่ได้ยินเป็น 2 เพลงแรก ณ วันเกิดปีที่ 62

คาถามงคลจักรวาล 8 ทิศ
https://www.youtube.com/watch?v=1F8McjYD5FY

บทสวดอิติปิโส นพเคราะห์
https://www.youtube.com/watch?v=x2jga107iSc

ดีต่อใจ…ดีต่อชีวิต
สาธุ สาธุ สาธุ

0.09 น
20 กุมภาพันธ์ 2560