โชคดีที่ป่วย 😀

เช้านี้มีอาการเวียนศีรษะ บ้านหมุน 🤢 ต้องวานลุยให้ใส่บาตรแทน

คุณสามีเมตตากุลีกุจอขับรถพาภรรยาไปโรงพยาบาลและอยู่เป็นเพื่อน

ลูกๆแสดงกตัญญุตาต่อแม่ด้วยการร่วมกันออกค่าใช้จ่าย (ตุออกก่อน เดี๋ยวไล่เก็บกับพี่และน้อง หวังว่าพี่ๆจะอนุญาตให้ปักเป้าน้องเล็กออกน้อยกว่า เป้าเงินเดือนน้อยกว่าพี่ๆเยอะ)

คุณหมอตรวจพบอาการหินปูนในหูกระเทาะหลุด แล้วผลิตไม่ทัน จึงทำให้ร่างกายเสียสมดุล บวกกับมีท้องเสีย และนอนน้อยไปนิด เลยทำให้อาการข้างต้นเด่นชัดขึ้น อาการนี้เพิ่งเป็นเมื่อเดือนมกราไปทีนึงแล้ว ก็เลยไม่แปลกใจ และโล่งใจที่ไม่ได้มีอะไรร้ายแรงกว่านั้น

คุณหมอให้น้ำเกลือ ฉีดยาเข้าเส้น และสั่งยาให้ต้องเอากลับมากินต่อที่บ้าน

พยาบาลบอกว่า ยาที่ฉีดพร้อมให้น้ำเกลือนี้ จะทำให้ง่วงมาก ให้หลับไปเลยอย่ากังวล

แต่ไม่ยักกะหลับนะ ระหว่างนอนให้น้ำเกลือ ได้ “เข้ากลาง” 🙏🏻

ทำใจสงบ เหมือนอยู่คนเดียวในโลก แล้วนึกให้ตัวขยายขยายใหญ่ จากบ่าเป็นต้นไป จนร่างกายเป็นเหมือนลูกโลกสีขาว ต่อจากศีรษะและคอ ลูกโลกนั้นมีต้นไม้ ใบหญ้า แม่น้ำ เหมือนลูกโลกปกติ แต่ทุกอย่างเป็นสีขาว แล้วน้อมพระพุทธรรูปองค์ที่อยู่หัวเตียงมาอยู่ที่กลางกาย

ระหว่างนั้นนึกถึงพระอาจารย์ 2 รูป คือพระอาจารย์ฐานะ (พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ) และพระอาจารย์ชยสาโร

ได้ประณตน้อม ขอบพระคุณพระอาจารย์ฐานะ ผู้เป็นที่พึ่ง ที่ตรึก ที่ระลึก เสมอมา ที่ท่านได้เมตตาให้กำลังใจในการปฏิบัติธรรม และได้เมตตาให้โอกาสทำงานรับใช้พระศาสนา ซึ่งโยมทำได้บ้าง ยังรอความสำเร็จเบื้องหน้าบ้าง ขอบารมีธรรมพระอาจารย์ฐานะ ให้โยมหายป่วย ได้กลับไปเริ่มต้นปฏิบัติธรรมดังจิตอธิษฐาน

ประณตน้อมสักการะพระอาจารย์ชยสาโร พระสุปะฏิปันโนผู้งดงามในธรรมและปัญญา และเป็นแรงบันดาลใจยิ่งนัก โยมกำลังสนุกกับการฟังธรรมะจากพระอาจารย์ ขอบารมีธรรมพระอาจารย์ให้โยมหายป่วย ได้เร่งฟังธรรมจากพระอาจารย์เพื่อหนทางแห่งการหลุดพ้นสืบไป

ระหว่างนั้น เห็นภาพพระอาจารย์ทั้งสอง เป็นภาพซ้อนสลับกับองค์พระพุทธรูป ที่ศูนย์กลางกาย (ซึ่งมีลักษณะเป็นลูกโลกสีขาว) …ไม่นานนัก…แต่ปิติ 😄👌

– – – – – – – – –

ก่อนกลับบ้าน ได้ทำในสิ่งที่คิดไว้ตั้งแต่เมื่อนั่งรถออกจากบ้านมาที่โรงพยาบาล คือได้แวะกล่องบุญ สละทรัพย์ เพื่อร่วมสร้างเจดีย์ธรรม ถวายหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน…อีกครั้ง

ขอประณตน้อมถวายกุศลจากการสละทรัพย์ถวายทานครั้งนี้ เป็นกุศลแด่หลวงตามหาบัว ผู้เป็นที่รัก ที่เคารพ ที่ศรัทธา ที่สักการะ เหนือเศียรเกล้า

แล้วเข้าห้องพระ ของโรงพยาบาล ถวายสักการบูชาพระพุทธรูปเทพนิมิตร ,หลวงปู่ทวด ,ท่านปู่ชีวกโกมารภัจจ์ บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ, เจ้าแม่กวนอิม และท่านปะขาวทวี เขียวแก้ว

ได้สมาทานศีล 5 ได้สวดพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า และคาถาบูชาหลวงปู่ทวด บทละ 30 จบ แล้วนั่งสมาธิ…ด้วยจิตเกษม 😄✌️🙏🏻

– – – – – – – – – – – -

จึงเป็นที่มาของคำว่า “โชคดีที่ป่วย” อาการป่วยไข้นั้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับความเป็นมูลเหตุให้ครอบครัวได้แสดงออกซึ่งความรัก ความผูกพัน ความห่วงใย ต่อกันและกัน อันชื่นชูใจนัก

และถ้าไม่ป่วย ก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาล ก็ไม่ได้บริจาคทรัพย์ถวายหลวงตาบัว ซึ่งทำทุกครั้ง ปลื้มใจเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ทุกครั้ง

การทำสมาธิสวดมนต์ในห้องพระโรงพยาบาลวิชัยยุทธ. ก็เป็นอะไรที่ฉันมีความสุข หากไม่มีใครเจ็บไข้ได้ป่วย ก็ยากที่จะได้มากราบพระที่ห้องพระศักดิ์สิทธิ์นี้

และการที่ได้ “เข้ากลาง”เห็นองค์พระ และพระอาจารย์ที่ฉันรัก เคารพ ศรัทธา และเป็นกำลังใจ เป็นแรงบันดาลใจเสมอมา ก็เป็นประสบการณ์อันสุดวิเศษ ที่วันนี้ได้เกิดขึ้นบนเตียงผู้ป่วย

ขอขอบคุณในความรัก ความกรุณา ของทุกคนในครอบครัว

ขอนอบน้อมกราบมุทิตา แด่พระผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศทั้งผอง 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

(แถมเมื่อกลับถึงบ้าน อุตุ ลูกชายกลาง สั่งขนมจีนน้ำยาปู ,น้ำพริกปูไข่ และข้าวผัดปู เจ้าอร่อยเข้ามาให้ทาน เนี่ย!ถ้าไม่ป่วย ใช่ว่าจะได้กินง่ายๆ ของแพง 😛 และก็ไม่สามารถทานทุกอย่างได้ในปากเดียวมื้อเดียว จึงทานเพียงข้าวผัด กับน้ำพริก เก็บขนมจีนน้ำยาปู- ของเลิศสุด ไว้ใส่บาตร ได้บุญด้วยกันเป็นหลายเท่า)

16 มีนาคม 2560

อายุ 62 ปี 24 วัน

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.