güzel bir başlangıç olması dileğiyle.

oldukça yabancı bir ortamda, kendini ifade etmek için yer almaya çalışmak, dışarıdan bakınca oldukça ilginç görünüyor. bu mekanın, ne olarak kullanıldığına alışması bile bir zaman istiyor bell ki, ama yazının baş kahraman olduğu ve dilin konuştuğu ortamlara dahil olma adına değişik bir motivasyonum oluyor. dilerim günlük yazı yazma alışkanlığımı geri kazandırma yolunda bir vesile, yaşarken zamanın köşesine notlar biriktirmeye araç bir uygulama olur benim için. sevgiler.

Like what you read? Give Ayşenur K. a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.