Swedish Verbs

In Swedish, the conjugated verb is the same for every person. For example, it would be I am, you am, he/she/it am, … 
[infinitive | present | past]

 1. be — att vara | är | var
 2. there is -det finns
 3. have — att ha | har | hade
 4. do — att göra | gör | gjorde
 5. create (aka “make”) — att skapa | skapar | skapade
 6. cause (aka “make”) — att orsaka | orsakar | orsakade
 7. go — att gå | går | gick
 8. say — att säga | säger | sa/sade
 9. speak — att tala | talar | talade
 10. know — att veta | vet | visste
 11. think — att tänka | tänker | tänkte
 12. want — att vilja | vill | ville
 13. like — att tycka om | tycker om | tyckte om
 14. can — att kunna | kan | kunde
 15. need — att behöva | behöver | behövde
 16. should — att böra | bör | borde
 17. try — att försöka | försöker | försökte
 18. feel — att känna | känner | kände
 19. work (also as a noun) — att arbeta | arbetar | arbetade
 20. learn — att lära sig | lär sig | lärde sig
 21. understand — att förstå | förstår | förstod
 22. get (meaning “obtain”) — att få | får | fick
 23. use — att använda | använder | använde
 24. start — att börja | börjar | började
 25. eat — att äta | äter | åt
 26. see — att se | ser | såg
 27. write — att skriva | skriver | skrev
 28. give — att ge | ger | gav
 29. sleep — att sova | sover | sov
 30. buy — att köpa | köper | köpte
 31. decide — att bestämma | bestämmer | bestämde
 32. find — att hitta | hittar | hittade
 33. ask — att fråga | frågar | frågade
 34. meet (meaning to meet someone for the first time) — att lära känna | lär känna | lärde känna
 35. meet (meaning “meet up with”) — att möta | möter | mötte
 36. take — att ta | tar | tog