YAŞAYAN MÜZE ÜLKE FAS, MÜZE ŞEHİR Fes

Fas Akdeniz, Atlas okyanusu ile çevrelenen Atlas dağları ile ikiye bölünen ve sahra çölü ile sınırlanan büyük bir Coğrafya ya sahip. Burada eski ve yeni bir arada. Eski şehirlerin dar sokaklarındaki dükkanlarda her türlü eşyanın satıldığı, neredeyse bitmeyen pazarlıkların yapıldığı baharat ve yemek kokularının içi içe geçtiği sizi zaman tünelinde gibi hissettiren bir film seti adeta.

Image for post

Fas da şehirlerde eski yerleşimler korunmuş ve her şehrin eski kent mimarisinin karakterini oluşturan kendine özgü bir rengi var. …


Image for post
Image for post

Uzaktan seslerini iştirdim hep… Sarıydı, kızıldı ve en çok da gece gibi karaydı yaşama bağlılıkları… Çocuklukluktan kalma heveslerimi kıranlara duyduğum saf öfkeler gibi tepişirlerdi orda bir yerlerde… Ve hep orada kalacaklar sanırdım… Terli vücutlarının sıcağını korktuğum gecelerde yanımda hissederdim de, kalplerinden gözlerine giden o yoldan ne geçerdi hiç sezemezdim… Bir bir düştüler yola… Önce en gözü karası, ardından en korkağı ve en sona kaldı bir aşkı bu topraklarda bırakmaktan gönlü yananı.. …

sabri savcı

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store