Mülakata gerek kalmadan işe alım

Şirketimize sekreter alımı yapıyoruz. Bu sekreter konusu bizim için çok önemli. Kamara olarak yüzlerce firmanın sanal ofis olarak sekreterliğini yaptığımız için adayları iyi seçmemiz çok önemli. Zaten işe başlar başlamak 25 sayfalık sekreter eğitim dökümanını okumalarını istiyoruz. Sonrasında bu dökümandan sınav oluyorlar. Başarılı olunca iş başı yapıyorlar.

Ne zaman benzer bir ilan versek minimum 300 başvuru alıyoruz. Bu kadar özgeçmiş okumak yorucu oluyor. Beğendiğimiz kişiyi aradığımızda “hangi firmaydı? Ne iş yapıyordunuz?” gibi sorular alıyoruz. Bunları cevaplıyoruz ve her telefon görüşmesi bile 10 dk sürüyordu.

Kendimizce bir çözüm bulduk. Aşama aşama anlatalım belki sizin de işinize yarar.

İlan açıklamasına soru ekliyoruz.

İlanı verirken ilan metninin içine minik bir bölüm ekliyoruz. İlanımızı okuyanla okumayanı ayırt ediyoruz. İlanı okumadan başvuran kişi verdiğimiz evrakları da iyi okumayacaktır gibi bir ön yargımız var.

Örnek ilanlarımızdan bir tanesi

Sadece ön yazıyı yazmış kişilerin özgeçmişlerini okuyoruz. bu oran yaklaşık bütün başvuranların içinde 1/10 civarında.

Ön yazıya doğru cevap olan 105.9 cevabını vermemişse de sürece devam etmiyoruz. Her ne kadar bu soru lise 1. sınıf müfredatı olsa da birçok bilemeyen üniversite mezunu adaylar oluyor. Evinden yapabileceği bir soruyu, google’a sorabileceği veya bir bilene danışmak yerine yanlış cevaplıyorsa yine önyargımızı tetikliyor ve sürece devam etmiyoruz.

Doğru cevabı ön yazısında yazdıysa süreç devam ediyor. Aday şöyle bir mesaj alıyor.

Merhabalar, Başvurunuz için teşekkür ederiz. Önyazıya doğru cevabını yazdığınız için bu mesajı alıyorsunuz. Sizden ricamız; kamara.com.tr adresini incelemeniz ve sonrasında 10 dakikalık bir online randevuyu bu adresten almanızdır. https://calendly.com/sadikko/10min/ Randevuyu aldıktan sonra randevu günü saatinde https://appear.in/sadikko adresinde görüntülü konuşabileceğiz. Vaktiniz için teşekkür ederim. İyi günler.

Bu noktada calendly ve appear.in kullanmamızın amacı bu nispeten yaygın olmayan sistemleri kişi kolayca kullanabiliyor mu? Kullanabiliyorsa ve firmamızı biraz olsun incelemişse rahatlıkla işi alabiliyor.

Bu aşamaların sonuna gelme oranı da yaklaşık 1/200 oluyor böyle bir pozisyon için.

10 dakika görüntülü konuşmadan sonra artık 1 veya 2 adaydan uygun olanı ile iş başı yapıyoruz.

Kamara Bostancı tesisimizin sekreteryası

Bu süreci nasıl daha iyi hale getirebiliriz önerileriniz varsa lütfen yardımcı olunuz.

Like what you read? Give Sadik Kocabasa a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.