BIoT’nin Kaçınılmaz Yükselişi

Ticari ve endüstriyel binalar için enerji yönetimi alanında ürün ve servis tedariği yapan firmalar, yaklaşık 20 yıldır internet üzerinden izlenen ve yönetilen web uyumlu akıllı teknolojiler, sensörler, röleler, sayaçlar, PLC kartlar, panolar ve otomasyon yazılımları kuruyorlar. Verdikleri hizmetin, kullandıkları teknolojinin adı bazen akıllı bina, bazen bina otomasyonu, bazen de SCADA sistemi oldu. Bu şirketler, son yıllarda veri güdümlü analiz yeteneği, bulut teknolojileri, ve sensor teknolojilerinin gelişimiyle birlikte çok büyük bir dönüşüm zorunluluğu ile karşı karşıya kaldılar. Bu noktada ya bu değişimi gütmek, ya bu diyardan gitmeyi seçecekler. Net bir gerçek var ki çok çok azı bu seviyede inovatif yaklaşımlara hızlı ve esnek bir şekilde adapte olabiliyor, bu da bina enerji yönetiminde yenilikçi ve dinamik şirketlerin çağının geldiğini gösteriyor. Yeni nesil teknolojilerle yoğrulmuş şirketlerin başını çektiği bu yeni akıma BIoT deniyor, açık kullanımıyla ‘’Building Internet of Things’’, diğer bir deyişle nesnelerin interneti teknolojisinin binalara uygulanmış şekli. Peki bu yeni konseptin senelerdir uygulanandan farkı ne olacak? Gerçekten hayatımızda köklü iyileştirmeler yapacak katma değerleri beraberinde getirebilecek mi? Yaptığımız yatırımların geri dönüşlerini hızlıca alabilecek miyiz?

Yukarıda bahsettiğimiz gelenekselci şirketler, internetin, tümleşik yazılım çözümlerinin ve açık kaynak akımının kendilerini ne derece tehdit ettiğinin farkına çok geç vardılar. Yıllarca binalara kapalı sistem çalışan, sadece kendilerine uyumlu ekipmanlarla konuşan, her fonksiyon için ayrı kurulum, sunucu ve kablolama gerektiren pahalı, hantal, yavaş ve ölçeklenemeyen sistemler kurdular. Bugün ise bilgi ve iletişim teknolojileri destekli, tamamiyle otomatik binalara ulaşmanın eşiğinde, bulut tabanlı, açık ve ölçeklenebilir platformların yükselişi ile karşı karşıyayız.

Reengen’in Provolta Enerji İşletim Sistemi hamlesiyle başını çektiği BIoT şirketleri, halihazırdaki bina sistemlerinin problemlerini ucuz, hızlı ve ölçeklenebilir şekilde çözmeye başladı. Özellikle çok sayıda bina içeren portföye sahip şirketler, bu yenilikçi teknolojinin enerji ve operasyonel verimliliklerinde getireceği artışı görmek için sabırsızlanıyorlar. Binadaki herhangi bir sistemi, cihazı veya sensörü, herhangi farklı bir sistemle konuşturabilme, yüksek çözünürlüklü toplanan verileri analiz edebilme, bunu sürekli ve gerçek zamanlı yapabilme, kestirimci analiz sonuçlarını geleceğe dönük aksiyonlar aldırmada kullanabilme, mekan ve platform bağımsız olarak tüm binalarını tek platformdan yönetebilme, insan hatasından kaynaklı verimsizliği sıfıra indirebilme yetkinlikleri, IT-OT kesişimi diye tanımlanan bilgi iletişim teknolojilerinin, büyük veri analizinin, kablosuz sensör ağlarının işletmelerin operasyonlarına getirdiği verimlilikte anahtar rol oynamaktadır.

BIoT, son 20 yıldır tartışılan, büyük altyapı yatırımları yapılmasına rağmen erişilemeyen sonraki jenerasyon entegre, açık mimarili, IP-merkezli, bağlantılı, yüksek performanslı, sürdürülebilir, yüksek operasyonel ve enerji verimli, yeşil binaların tetikçisi olmaya aday bir teknoloji. Bunu yapacağından oldukça eminiz çünkü bu ölçekte bir değişimi ancak basit standartlara dayanan, binayı en maliyet etkin şekilde yönetme, süregelen enerji tasarrufu yapma, ideal kaynak planlamasına ulaştırabilme, bina kullanıcılarının konforunu ve güvenliğini maksimize etme gibi net KPI’ları olan platformlar başarabilir.

Bir bina, ya akıllı ve sürdürülebilir mimari ve mühendislikle inşa edilmeli, ya da sonradan akıllı ve sürdürülebilir teknolojiler ile donatılmalıdır. Akıllı bina ya da içine sonradan sinir sistemi ve akıl eklenmiş binalardan hangisi olursanız olun, artık kendinizi çevrenizden şu soruları duymaya alıştırsanız iyi edersiniz:

  • Bugün binanız ne öğrendi? Dün yaptığı hangi hatasından ders alıp bugün verimlilik sağladı? Bu verimliliği siz müdahil olmadan otomatik olarak nasıl yapıyor?
  • Binanızda yaptığınız hangi enerji verimliliği iyileştirmesi ne kadar tasarruf getirdi? Yaptığınız LED aydınlatma yatırımın geri dönüşü hesapladığınızdan 3 gün geç mi oldu erken mi?
  • Aydınlatma ve elektrik otomasyonundan aldığınız hangi iki veriyi analiz edip, çıktısını mekanik otomasyona gönderdiniz ve %20 tasarruf ettiniz?
  • Hangi havalandırma set değerini 3 saat sonraki sıcaklık düşüşünü görüp değiştirdiğiniz için %15 tasarruf ettiniz? Bu yolla hem tasarruf edip hem bina içi konforu nasıl artırdınız?
  • Motorunuzdaki hangi arızayı sadece motorun çektiği akım ve voltajın anlık analizini yaparak 4 ay önceden öngördünüz? Bu arızayı şimdiden gidermek için hangi 20 TL’lik parçayı değiştirdiniz?
  • Elektriğin tarifesinin 6 saat sonraki fiyat artışını görüp o saate denk gelen yoğun enerji tüketiminizi nasıl sonraki 2 saate yaydınız?
  • Binanızın enerji tüketim profilini elektrik tedarik şirketinizle paylaştığınız için taş atıp kolunuz yorulmadan bu ay kaç TL kazandınız?
  • Binanızın reaktif cezasına düşeceğini anlık olarak tespit edip aldığınız hangi aksiyonla kaç lira cezadan kurtuldunuz?
  • Bina elektrik yükünüzün yüksek olduğu hangi saatte cezaya düşmemek için şebekeden çektiğiniz elektriğin yanında bir önceki geceden enerji depoladığınız bataryadan destek enerji çektiniz?
  • Yönettiğiniz 1000 şubeli perakende zincirinin tüm önemli enerji ve operasyonel performans göstergelerini nasıl tek bir bilgisayar sayfasından takip edebiliyorsunuz?

GE’nin globaldeki pazarlama liderlerinden Samta Bansal dün İstanbul’daydı. Gerçekten önemli olan nesnelerin internetini ‘’The Internet of Really Important Things’’ başlığı ile Türk IoT ekosistemine anlattı. Etkinlik sonrası kendisi ile yaptığımız görüşmede BIoT’nin önümüzdeki yıllarda tüketici interneti ile endüstriyel internet arasındaki en yüksek potansiyelli dikeylerden biri olacağını vurguladı. Tamam, bir ticari binadaki operasyonunun optimizasyonu, bir uçak motorunun saliseler mertebesinde zaman aralığındaki performans analizi kadar kritik bir konu değil ama BIoT hacim olarak endüstriyel interneti domine edecek gibi gözüküyor. Siz ve binanız bu yükselişe hazır mı?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.