Medium, Merhaba!

Kendi bloglarımda ve çeşitli portallarda yazmaya devam ederken, Medium’a da şimdilik İngilizce ve Türkçe dillerinde Merhaba demek istedim. Sonrasında Portekizce ve Lehçe yazılarımı da buradan paylaşmayı hedefliyorum. Neyse, uzatmadan, takipte kalın, yazılar geliyorrr!

www.saidmurat.net

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.