ШИНЭ НОМ: Монголчууд цувралын дараагийн боть “МОНГОЛЧУУД НИЙГЭМ ЖУРАМД ДАВШИН ОРСОН НЬ” ном тун удахгүй…

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.