“Tatawa lang sila. Tatawa lang sila at sisisihin ang sistema. Ang laging bida at walang kamatayang sistema.”

-Lumayo Ka Nga Sa Akin (Bob Ong)