Eat Your Own Dogfood
Eat Your Own Dogfood

Automaattisen tietojenkäsittelyn, eli ATK:n arvolupaus jää monesti täyttymättä. Ihminen tarvitaan liian usein välipalikaksi eri tietokoneohjelmien ja laitteiden väliin vain siksi, että härpäkkeet eivät osaa kommunikoida keskenään automaattisesti. Olemme tottuneet tähän. Emme huomaa vaatia palveluilta riittävästi. Tarvitset vain kahdeksan askelta oman elämäsi digiosaajaksi.

Twitter inspiroi hyvällä keskustelullaan jälleen kerran. Monelle riittää luulolla johtaminen, mikä onkin hyvin perusteltua silloin kun oma työ on vuosien aikana tullut tutuksi. Ajankäyttöön ei liity mitään yllättävää. Sen sijaan uusilta yrittäjiltä tai uusien palveluiden kehittäjiltä puuttuu tämä tärkeä kokemus uuteen aiheeseen, joten on hyödyllistä perustaa ymmärrys ajankäytöstä tietoon ja alkaa harjoittaa tiedolla johtamista. Tarvitaan tuntikirjanpito.

Tuntikirjanpitoon löytyy monta tapaa. Paperillekin voi kirjoittaa. Digipuolella löytyy valmiita sovelluksia pilvin pimein. Myös puhelimessa on sovelluksia valmiiksi pilvin pimein, joten samassa pimeyden eetoksessa, ei yksi lisä pahaa tee. Alle 1% lisäys ei ole iso juttu, jos muistia vielä riittää. …

By Unknown author — This file comes from the Stockport Image Archive, a collection of images from the Metropolitan Borough of
By Unknown author — This file comes from the Stockport Image Archive, a collection of images from the Metropolitan Borough of

Muutos on vaikeaa. Suomen siirtyminen koronavirusepidemian vuoksi harvinaiseen poikkeustilaan on sujunut melko hyvin, vain hieman kompuroiden. Viestintä on kriisin superkeskiössä.

Suomen johto ja media ovat hyvin onnistuneet pysäyttämään kansalaiset kuulolle. Sisältö ei kuitenkaan ole uponnut tarpeeksi tehokkaasti. Sanoitus ja luvut ovat synnyttäneet erilaisia mielikuvia. Seuraavassa pohdintaa ja ehdotuksia tulevaisuuden kriisitilanteisiin.

Pohdintaa

Luvut

On erinomaista saada tarkkoja lukuja käsityksen tueksi siitä, kuinka epidemia etenee. Olisi erityisen suotavaa mitata täsmälleen sitä operaatiota, jota olemme toteuttamassa. Esimerkiksi viruksen leviämisnopeus silloin, kun pyrimme välttämään kontakteja, jotta virus ei leviäisi.

Kun täsmällisiä lukuja ei ole mahdollista saada, niin jonkinlaisen ennusteen perusteella esitetty luku on paljon parempaa, kuin epätieteellisyyden nimissä jättää luku kokonaan esittämättä. …

Missä ovat uudet ideat? Mitä Henry Ford sanoisi pyrkimykseemme ratkaista ohjelmistoalan vajetta nopeammilla hevosilla. Julkishallinnon hankinnat ovat avainasemassa tervehdyttämään ohjelmistomarkkinamme.

Image for post
Image for post

Urbaanin legendan mukaan Henry Ford perusteli asiakasymmärrystä seuraavasti:

Jos olisin kysynyt ihmisiltä mitä he haluavat, he olisivat sanoneet: “nopeampia hevosia”.

Väittämä perustuu ihmisen hyvään perusominaisuuteen, laiskuuteen tehdä asioita niin, kuin aina ennenkin on ajateltu ja tehty.

Ohjelmistoalalla sanotaan olevan huutava pula ohjelmistoalan asiantuntijoista. Puhutaan ns. “koodaripulasta”.

“Koodaripula” ratkeaa vain lisäämällä “koodareita”.

Miksi kysymys on asetettu näin? Voisiko ongelmaa katsoa toisesta suunnasta?

Ohjelmistoala on jämähtänyt 00-luvulle. Teemme ohjelmistoja samalla kaavalla kuin aina ennenkin. Tuloksena syntyy samankaltaisia kertakäyttöisiä ohjelmistoja kerta toisensa jälkeen. Samankaltaisuudella tarkoitan tässä sitä, että monissa ratkaisuissa tarvitaan samoja toimintoja, kuten esimerkiksi käyttäjähallintaa. Kertaalleen jo asennettua ei voi käyttää uudestaan, vaan haluaan tuoda oma ihana. Kopiointi on liian helppoa. …

Common language is a great invention. Should be Nobelized. When people get together from different domains to solve common problems, they form a community or even an ecosystem over time. Although the words we use would be the same, people don’t actually understand each others because the meaning behind the word might be really different. What are you going to do?

Image for post
Image for post

Previously we’ve discussed about openness, expertise and cross-domain communities. …

The roots of Open Systems were born with the first electronic general-purpose computer called ENIAC. In year 1947 Kathleen “Kay” McNulty Mauchly Antonelli discovered something super important while she was programming ENIAC. She just used very human capability of abstraction to solve a nasty problem with a simple, now obvious and practical solution.

Image for post
Image for post
Kathleen Antonelli (Source: Wikipedia)

Humans are good in dealing with abstract concepts in their languages. They discover and package new things such like stories, phenomenon, principles, creatures, etc and then give them a name. Car, for example.

A car is an abstract, but usually a tangible thing. We are able to recognize even quite different cars. …

Important title fix led to creation of new publication of the story, which is available here.

Write is the founder of APITIE with the mission to help organizations to capitalize the API economy capabilities to improve their businesses.

Moderni tapa digitalisoida yhteiskuntaa ei ainoastaan sujuvoita kansalaisten palveluita, vaan se laittaa myös digitalouden ratastot hyrräämään vikkelämmin. Tämän seurauksena myös yhteiskunnan isommat talouspyörät saavat lisävauhtia. Data on digimaailman öljy, mutta raha on myös edelleen yhteiskunnan rattaat liukastava öljy. Molempia öljyn jaloja muotoja tarvitaan.

Image for post
Image for post

Internetin hyödyntämisen ensimmäinen erä on päättynyt. Erä meni alustojen pioneereille 1–0. Seuraavassa erässä yhteiskunnan on herättävä peliin. Kansalaisille pitää antaa paremmat mahdollisuuden hyödyntää digitalisaatiota yhä monipuolisemmin ja tasaisemmin. Väliajalla on taktiikkapalaverin paikka.

Analyysi

Mitä ensimmäisessä erässä tapahtui?

Käyttäjät eivät olleet valmiit maksamaan, joten käytön levittämiseksi uudet palvelut piti antaa käyttöön ilmaiseksi. Palvelutarjoajien piti kuitenkin maksaa laskunsa. He tekivät loistavan idean: hyödynnämme ihmisten palveluihin kantamia datoja kaikin mahdollisin keinoin ja jalomme tästä öljynlähteestä myytäviä tietohyödykkeitä. Öljylähteiden ehtymisen välttämiseksi jalostamot ovat toimineet puolisalassa, joskaan ei täysin salassa ansiokkaiden asiavuotojen ansiosta. …

Digimaailman ihmeet ovat kumonneet — tai “disruptoineet” (engl. “disruption”) kuten myös sanotaan — vanhoja palveluita paremmilla. Kumouksen kiimassa innovaattoreiden jalka on tiukasti kasvun kaasupolkimella, niin kuin asiaan kilpailussa kuuluu. Siinä voi jäädä yhteiskunta jos toinenkin vahingossa jalkoihin. Teknologia etenee hurjaa vauhtia. Kaupallisilla innovaatioilla on vain taivas rajana. Kuinka tällaiset ketterät kumoukselliset uudistukset saisi käsiteltyä yhteiskunnassa kaikkia osapuolia kohtaan mahdollisimman reilulla tavalla jarruttamatta kehitystä?

Mielenkiinto yrityksen palvelua kohtaan on keskeinen menestystekijä. Yritykset jakavat ihmiset erilaisin kohderyhmiin kehittääkseen palveluitaan vaiheittain palanen kerrallaan. Kehitys perustuu markkinasta saatuun palautteeseen esimerkiksi suositun The Lean Start-Up mallin mukaan. Yritys suuntaa tuotteen aluksi pienen ryhmän koekäyttöön. Tämä on jo yrityksen markkina. Tuotteen käytöstä syntyy teknologian avulla palaute automaattisesti. Lisäksi käyttäjät antavat muuta palautetta spontaanisti ja pyydettäessä. Saatu palaute auttaa kehittämään teknistä tuotetta nopealla julkaisusyklillä yhä suuremmille ryhmille, aina massoille asti. …

Data and software driven digital world (Digiworld) is a complex, intangible and abstract world to understand. This makes it difficult for common people to compare the moral understanding of Digiworld with the common sense and moral understanding of ordinary life.

Image for post
Image for post

A kind request for asking high moral from businesses is doomed to fail. We have good examples, such as Subprime mortgage crisis in 2008 which caused a huge regression and suffer globally. The same root cause created elderly care crisis in 2019 in Finland. The root cause in both cases is the lack of leadership. Not in business. …

Veteraanipoliitikko Paavo Väyrynen tuntee ihmisen luontaiset kyvykkyydet asioiden ymmärtämiseksi. Hän on kehottanut ihmisiä nukkumaan omalla esimerkillään lausahdellessaan “nukutaan nyt yön yli ja katsotaan sitten”. Aivot jäsentävät möykyiksi jääneet asiat uuteen järjestykseen unen aikana, jolloin palaset löytävät oikean paikkansa ja suhteet toisiinsa kokonaiskuvan kirkastamiseksi. Näin kävi myös Tulevaisuuspäivän jälkeisenä yönä.

Näkökulmia käsiteltäväksi

Perjantaina 1.3.2019 oli Teknologiateollisuus ry:n pikkuparlamentissa järjestämä avoin tilaisuus nimeltään Tulevaisuuspäivä Eduskunnassa. Päivän ohjelma löytyy tästä. Esillä olivat mm. Valtiovarainministeriön DigiNyt seurantaryhmän kannanoton julkaisu seuraavalle hallitukselle. Seurantaryhmä on toiminut viestikapulana hallitukselta hallitukselle jo usean kauden ajan. DigiNYT seurantaryhmän puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä esitteli toimintaa ja mm. Aurora AI:n tuloksia. Aurora AI on saavuttanut esiselvitysvaiheen, joka on lähtenyt lausuntokierrokselle. Aurora AI aineisto on kaikille avoin. …

About

Sakari Paloviita

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store