Ecoheat S erfaringer test keramisk varmeapparat

Daniel Sam
Dec 20, 2018 · 5 min read

Hvad er Ecoheat S?

EcoHeat S er en radiator, der kan bæres og er derfor tilgængelig i mini-format. Du kan tage det overalt med dig: være det i soveværelset, stuen eller i garagen. Du skal blot sætte det i stikkontakten, og efter 3 sekunder opvarmer apparatet op og giver behagelig varme!

Image for post
Image for post

Er produktet rigtigt for dig?

Den lille bærbare varmer er en innovation og kan rotere i en vinkel på op til 70 grader gennem sin vidvinkelrotation og spredes meget varme. Dybest set kan du sammenligne denne lille radiator med en ventilator om sommeren, som også roterer i alle retninger og udsender jævnt luft. EcoHeat S radiatoren afgiver varme i vidvinkler og om vinteren giver den dig en behagelig varme.

Enheden er velegnet til enhver, der har brug for en hviske-stille radiator, som han undertiden kan bære der eller nogle gange der, afhængigt af situationen uden stor indsats eller problemer. Således er frysende kælder eller loftsrum eller endda garagerum til sidst passé og kan erstattes af EcoHeat S ved blot at sætte det i stikkontakten.

Image for post
Image for post

Ecoheat S rating og anbefaling

Den lille varmeovn er en ny måde at fylde interiøret på, som uden varme er hurtigt og nemt med varme. Eller skal din varmeapparat svigte, den lille varmeovn er et lille og varmt alternativ, så længe der er et stikkontakt i nærheden. Hvad fanen eller klimaanlægget er om sommeren er EcoHeat S om vinteren.

Med sin ekspansive rotation og jævn varmeudvikling spreder den jævnt varme og kan hurtigt og nemt transporteres fra rum til rum, fra rum til rum. Varmeudgifterne kan også spares meget, fordi minivarmeren opvarmes om få sekunder og kan straks starte deres arbejde.

Ecoheat S tekniske fakta

Apparatet har dimensionerne 21cm x 14cm og tilbyder en bred Winkler, det vil sige, dens rotation han giver ved 70 grader ved velproportioneret Wärmeausstoßung grund af auto-svingning i alle retninger ligeligt. Indenfor kun 3 sekunder efter tilstopning i soklen af ​​PTC-keramiske varmeelementer (der tilvejebringer hurtig opvarmning) mini-opvarmning klar og i dens indre er der en termostat med LCD display, der opretholder den valgte temperatur.

Varmebatteriet har forskellige funktioner; som et kontrolpanel, en udstrømningsåbninger, en on-off-kontakt, en vibration, en signallampe, en temperaturregulator til op og ned og en styreenhed til kun fans eller for varmt (lav varme 600 watt) eller varmt (høj varme 1.220 watt) og en LED-skærm.

Image for post
Image for post

Det kan nå op til 37 grader Celsius. Enheden slukker automatisk, hvis den skal tipse over og sikre, at den er i orden. På grund af den hurtige opvarmning er den både miljøvenlig på grund af mindre energiforbrug i det indre såvel som økonomisk et alternativ til de høje sædvanlige varmeudgifter.

Hvordan virker Ecoheat S installationen?

En særlig installation er ikke nødvendig for den lille varmeovn. Det er tilstrækkeligt at tilslutte apparatets kabel til stikkontakten og nogle få sekunder senere opvarmes radiatoren og kan straks anvendes til et varmt interiør. Indstillinger på enheden kan laves ved hjælp af displayet og knapperne. Enkel og ligetil.

Ecoheat S test

Der er ingen særlige kvalitetsfunktioner til denne enhed, bortset fra at den blev lavet i Hong Kong. Dog taler sine funktioner af sig selv, giver det en slags unikt salgsargument, på grund af sin termostat og dens fan-lignende Luftausstoßung, som skal findes i ingen andre andre varmeapparater. Han er også lavet af kvalitetsmaterialer og derfor indikerer god kvalitet af og den keramiske teknologi, hvor mini-varmelegeme er bygget op, som endnu ikke have nogen varme.

Generelle Ecoheat S erfaringer

På grund af sin meget innovative funktioner og særlige forhold i denne lille varmeblæser er en stor præstation for alle, der kan lide at reducere sine udgifter til opvarmning, gøre noget godt for miljøet og ønsker at sprede jævn varme i alle værelser uden at skrue op for samme overalt i hver rumopvarmning. Med alle sine fremragende funktioner tilbyder den lille varmeovn en ny varmeoplevelse og på grund af sine materialer af høj kvalitet er den meget god kvalitet.

Mange brugere er begejstret for denne lille enhed med så meget strøm, at det anbefales til andre. Mange bruger det bare hvor der heller ikke er nogen opvarmning, eller det ville koste for meget for at oprette den normale store opvarmning. Så den mini-opvarmning bruges ofte i kælderen eller garagen, hvor du normalt hænge ud bare rystede og kold og tyk pakket ind i en jakke og nu er der regerer hyggelige varme.

Nogle brugere tager også den lille varmeovn til arbejde, eller hvis varmeren fejler hjemme, giver den en perfekt løsning, så du ikke behøver at fryse. Især folk, der bor sparsommeligt og enkelt, kan nu udleve den minimalisme i øjeblikket den trendy især ved små enkle ting og udstyr i deres dagligdag, hvad der holder så også mange stærkt anbefales.

Image for post
Image for post

Fordele og ulemper ved produktet

Fordelene ved denne enhed er det

  • Det er lille og praktisk til at transportere rundt nemt,
  • det slukker sig selv, når det går over
  • Det har forskellige funktioner og en termostat,
  • det kan rotere op til 70 grader og udsende varme jævnt,
  • Det sænker varmeomkostningerne og er miljøvenligt.

Den eneste kendte ulempe ved denne indretning er det

  • Det kan kun hentes fra producentens side og ikke andetsteds.

Hvor kan jeg købe Ecoheat S?

Den lille varmer kan kun fås hos producenten og kan kun købes derfra. Intet andet sted kan du få enheden. Men det giver dig den fordel, at du får specielle rabatter her og dermed kan handle endnu billigere.

Hvad ser Ecoheat S-prisen ud?

Afhængigt af hvor mange varmeapparater du bestiller direkte på producentens side, jo mindre skal du betale, som passende volumenrabatter tilbydes. Således i en enkelt enhed købte en rabat på 50 procent er der allerede, med to medlemmer udpeget enheder, du får en anordning til ingenting og tre beordret udstyr du endda få to enheder gratis. Derudover får du mulighed for at klikke på bestillingsprocessen, hvis du vil bestille en lille ekstra afgift en garanti på tre år. Betaling for enheden er enten via PayPal, Visa eller MasterCard. Du får også en gratis levering.

Image for post
Image for post

Hvem er leverandør af produktet?

Firmaets navn er Hyper SIs Ltd, der er baseret i Hong Kong og i Europa, Novads OU, der ligger i Estland (Estland). Virksomhedsejeren er opført med Peter Novik.

Kildeliste og eksterne links

https://testguro.dk/varmeblaeser-test/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store