Selamlar SwiftUI’ın sağladığı temel viewlar serisinin 2. bölümündeyiz. Eğer ilk yazıyı okumaydıysanız buradan yazıya ulaşabilirsiniz. Evvet çok uzatmadan başlayalım.

NavigationLink

Sayfalar arası geçiş yapabilmemizi sağlayacak ve sıkça kullanacağımız bir view. Farklı kullanımları mevcut fakat ben iki tanesinden bahsetmek istiyorum. İlk kullanımımız için, herhangi bir View’ın üzerine basıldığında başka bir sayfaya yönlendirmek üzere butonlaştırıyor diyebiliriz.

Image for post
Image for post

Label parametresi NavigationLink’in kapsayacağı bir view istiyor. Destination parametresi ise label’ın içerdiği View’a tıklandığında yönlendirilecek bir View istiyor.


SwiftUI, WWDC 2019’da duyurulmuş yeni bir arayüz kütüphanesidir. Sadece IOS 13 ve üzeri destek veren SwiftUI, UIKit’e göre oldukça kolay bir şekilde Viewları kişiselleştirebilir veya default olarak kullanabilirsiniz. Bu kısmı çok uzatmadan SwiftUI’da bize sunulan temel Viewları gözden geçirmeye başlayalım. Bu Viewlar bolca olduğundan dolayı bu liste uzayıp gidecektir bu sebeple yazıyı parçalar halinde yayınlayacağım. Vee bu yazıda farklı kullanımları, özelleştirilmiş Viewlar oluşturma vb. detaylardan çok bu Viewların ne olduklarına değineceğiz.

List

UIKitte olan ve çoğu uygulamada görebileceğiniz bir View TableView ile başlayalım. SwiftUI’da bunu List olarak kullanıyoruz. Aşağıda basit bir kullanımını görebilirsiniz.

Image for post
Image for post

Evet içerisinde 100’e kadar sayan bir…

Salihcan Kahya

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store