112 Followers
·
Follow


Image for post
Image for post

Karantina nedeniyle hayatımda hiç olmadığı kadar boş zamanım oldu. Bu kadar boş zaman olunca (bir anadolu insanı olarak) hesap kitap işine girdim. Söz konusu hesabı eşimle, yazlıkçı tadında balkonda oturmuş “Ne olacak bu eğitim sisteminin hali?” diye konuşurken, bir çocuğun eğitim masrafları konusunda yaptık. Bu hesabı çocuğu olan herkes yapmıştır eminim.

Hesabımız şöyle; Anne ve babanın, Türkiye şartlarına göre iyi sayılan bir pozisyonda çalıştığı (Örneğin hekim) bir aile ele alalım. Bu durumdaki aileler çok büyük oranda çocuklarını özel bir koleje veriyor. Kolej ücretleri ise (2020 yılı itibariyle) 20 ile 60 bin tl arasında değişiyor. …


Kum Tepsisi Terapisi projektif (dışavurumcu) bir terapi yöntemidir. Yani bireyin iç dünyasını güvenli bir şekilde dışarıya yansıtabileceği ve ruhsal yaralarını iyileştirebileceği bir tekniktir.

Nasıl Ortaya Çıktı?

1920'li yıllarda Margaret Lowenfeld isimli İngiliz bir pediatrist, çocuk hastaları ile çalışırken “Dünya Tekniği” isimli bir yöntem geliştiriyor. Bu yöntemde, çeşitli konularda seçtiği birçok figür ile çocuklardan kendilerine bir dünya oluşturmasını istiyor. Bu yöntemin çocuklar üzerindeki iyileştirici etkisi dikkat çekmeye başlıyor. Daha sonra ise İsviçreli bir terapist bu yöntemden etkilenerek “Kum Terapisi” tekniğini geliştiriyor. Bu iki yöntemin birleştirilmesi sonucunda da Kum Tepsisi Terapisi yöntemi bugünkü halini alıyor.

Hangi Malzemeler Kullanılır?

Terapi malzemeleri bir kum tepsisi ve titizlikle seçilmiş yüzlerce küçük figürlerden (İnsanlar, hayvanlar, binalar, ağaçlar vb.) oluşur. Uygulama esnasında birey bu küçük figürleri kullanarak kum tepsisi üzerinde bir dünya oluşturur. Tabi bu uygulama tekniği bireyin yaşına, kişilik özelliklerine ve yaşadığı soruna göre değişir. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store