Alterna Haircare: report ze školení v Praze

Předali jsme vám naše zkušenosti a ukázali všechny techniky, jak docílit dokonalých texturovaných stylů a trendy copánků.

Alterna Haircare a její školitelka Sabrina Dijkman už podruhé navštívila Prahu a předala své zkušenosti českým a slovenským kadeřníkům během dvou workshopů: Caviar Style Texture a Boho copánky.

Jak je známo, copánky všech druhů a texturované vlasy vládnou světovým módním přehlídkám a na to je potřeba speciální technika, kterou Sabrina celosvětově předává. V této sezoně copánky můžete využit opravdu bohatě: jako společenský či svatební účes, ale i na běžné nošení. Texturované stylingy se zase skvěle hodí pro fashion story, přehlídky nebo velké společenské události.

A co vy, navštívíte další kurz Sabriny?

Příklady zapletených copů v podání Sabriny Dijkman
„Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.“
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.