BIO IONIC STYLE AWARDS 2017

V dubnu proběhlo velkolepé finále soutěže Bio Ionic Style Awards 2017, při kterém se v klubu Avalon v Hollywoodu utkala čtveřice stylistů.

Soutěž probíhala na Instagramu, kam stylisté vkládali fotografie označené hashtagem #BioIonicStyleAwards, popisem vybraného looku a jaký nástroj Bio Ionic použili. Fernando Romero se svým týmem pak vybral 4 finalisty, kteří odletěli do Hollywoodu a předvedli svou práci a show živě před hvězdnou porotou. V porotě zasedal Mustafa Avci, král výčesů a pokládaných vln, Robert Ramos, stylista celebrit a zakladatel značky Robert Ramos, Sally Rogerson, mentorka a zakladatelky Sally Rogerson Academy a Shaun Brezanin, umělecký team designer pro Ulta Beauty.

Vítězkou se stala Jessica Warburton (@HairHunter), která momentálně působí v salonu The Butterfly Loft v Los Angeles.

Vítěz získal nejen ocenění, ale i možnost nafotit editorial a kolekci uveřejněnou v top magazínech. Během večera také proběhla přehlídka inspirovaná ikonami jako je Lady Gaga a Tim Burton. Celou událost pak zakončila after party plná zábavy a celebrit.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.