Divoké vlny — jak na ně

Salon Professional
Jun 5, 2018 · 4 min read
Image for post
Image for post

Na poctu žen, které nosí vlny či kudrny, jsme udělali rozhovor s mezinárodním školitelem Oribe Kienem Hoangem, abychom pronikli do světa posedlostí kadeřemi.

Co máš rád na kudrnatých vlasech?
Kudrny definují jedinečnost a přirozenou krásu člověka. Všechno je dnes tak stejné, ale kultura kudrn je tu na oslavu naší vlastní osobnosti.

Proč myslíš, že si tolik lidí narovnává vlasy?
Je snadné vydat se tou cestou, že žehličkou přirozené kudrny prostě narovnáte. Svět nás všechny směruje jednou cestou, kvůli čemuž je daleko snažší cítit se nepříjemně ve vlastní kůži, když jste nějak výjimeční. Já považuji různé druhy a textury vlasů za daleko zajímavější.

Kdo z dnešních celebrit je schopen pořádně využít svoje kudrnaté vlasy?
Beyonce a Rihanna. Miluju, jakým způsobem Beyoncé využívá přirozenou texturu svých vlasů, a fakt se mi líbí Rihannina kudrnatá ofina- působí to přirozeně takovým rocknrollovým způsobem. Podívejte se třeba na nedávnou kampaň Micy Argañaraz pro Yves Saint Laurent. Je mistryní přirozených vln a kadeří. Myslím, že začala s trendem kudrnatého shag(sestříhaný účes ze 70. let) účesu, což je krásné a moderní.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Přirozená textura vlasů, vlny a kudrny mají velký comeback na molech během týdnů módy a ve významných módních časopisech. Jak učíte klienty využít potenciál svých kudrnatých vlasů?
Úkolem stylisty je naučit klienta, aby sám byl schopen upravit tvar svých kadeří při vysušování vlasů za pomocí rukou či difuzéru. Tyto techniky vytvoří upravenou přirozenost, ve které se budou cítit příjemně po celý den. Kadeře jsou rozhodně těžší na úpravu, takže s nimi musíte umět pracovat a také použít správný produkt, abyste dosáhli textury, jež si přejete.

Kdo má nejikoničtější kudrnaté vlasy v historii?

Je to nerozhodně mezi Dianou Ross a Sarah Jessicou Parker.

Image for post
Image for post

Jaké máte tipy pro dosažení krásných kadeří?
Když jste ve sprše, dávejte si pozor na příliš hrubé zacházení s vlasy. Oplachujte vlasy směrem dolů, a ne dozadu. Když vyjdete ze sprchy, nesušte vlasy ručníkem, předkloňte se a vymačkejte vodu z vlasů, abyste zachovali kudrnaté prameny. Hrubé vysoušení ručníkem vytváří krepaté vlasy, což nechceme. Pro kudrnaté vlasy je důležité, aby byly pořádně suché, než se s nimi pracuje.

Máte nějaký tajný lektvar na hydrataci a kontrolu nad vlasy pro nádherné kudrny?
Prvním krokem je umýt je dle návodu z předchozího odstavce. Každé tři až čtyři dny použijte šampon na kořínky a kondicionér od půlky hlavy směrem ke konečkům. Poté se rozhodněte jaký typ vln chcete mít. Podle toho použijte ten správný produkt.

Image for post
Image for post

Pro vytvoření lehkých velkých vln: Umyjte a naneste na prameny pěnu . Počkejte až vlasy zcela uschnou než je budete dále upravovat.

Pro vytvoření hebkého a uhlazeného účesu: Umyjte a naneste krém od kořínků až ke konečkům. Na vlasy, jež jsou u hlavy rovnější, použijte ke kořínkům produkt .

Pro výrazně odělené vlny: Umyjte a naneste vlasový olej . Pročešte vlasy hřebenem se širokými zuby a pomocí prstů vytvarujte kadeře. Pokud chcete výrazněji oddělené vlny, použijte difuzér.

Pro přirozeně hydratované vlasy : Umyjte pomocí čistícího krému a naneste produkt .

Za každých okolností nechejte vlasy uschnout bez mačkání. Abyste dosáhli upraveného vzhledu, počkejte, až vlasy uschnou a poté je nakulmujte, následně naneste sprej . Pro dosažení volnějších vln, naneste sprej při dokončování účesu a poté pastu .

Jak můžou ženy s kudrnatými vlasy využít barevné trendy?

Když vybíráte barvu, buďte odvážná. Vyberte odstín a naneste jej na dostatečně široké prameny. Kadeře s jemnými melíry jsou nevýrazné, ale široké prameny dodají vašim kadeřím tvar a výraz.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store