Oribe styling v zářijové Marie Claire

O vlasy modelky na obálce a ve photo story se postarala Adriana Bartošová s produkty Oribe.

Česká Marie Claire opět dokázala, že fashion photostory umí stejně dobře, jako jakákoliv zahraniční. Podívejte se na vítězku celosvětového finále Elite Model Look 2013 v podzimních kolekcích prestižních modních domů!

Modelka: Eva Klímková (Elite Prague)

Make-up a vlasy: Adriana Bartošova s produkty Oribe

Asistent fotografů: Tomáš Mikule

Produkce: Darina Dušková

#oribeobsessed

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.