SOUTĚŽ WAVY HAIR STYLES od ORIBE

Máme velkou radost, že vám můžeme oznámit tři vítěze soutěže o nejlepší styling Oribe pro Česko a Slovensko!

Soutěž probíhala od 1. února do 31. března 2018, v tomto období měli stylisté salonů Oribe z Česka a Slovenska možnost se jí zúčastnit zasláním soutěžních prací na téma: WAVY HAIR STYLES. Tyto práce pak putovaly do New Yorku, kde probíhal anonymní výběr stylisty značky Oribe, kteří vybrali tři nejlepší práce.

Promluvili jsme s vítězem ORIBE, proč vyhrál a co doporučuje mladým talentům.

vítěz 1. místa: Adam Adlt, Salon TOP HAIR , Ždár nad Sázavou

(cena: 1. Místo — školení v New Yorku 3.-4. června 2018 ve značce Oribe pod názvem Journey to Mastery, The Essentials: Braiding)

Proč jste se stál kadeřníkem? Co Vás na práci nejvíc baví a naplňuje?

- Už na prvním stupni základní školy jsem na odpověď , čím bych chtěl jednou být, odpovídal, že chci být kadeřník. Ten obor mě lákal a jsem moc rád, že můžu dělat, co mě baví. Nejvíce mě na kadeřnické práci baví možnost kreativity a tvořivosti.

Co, si myslíte, bylo důvodem pro Vaše vítězství? Proč v Americe vybrali právě Váš styling?

- Snažil jsem se vystihnout filozofii značky Oribe a zřejmě se to povedlo. Snažil jsem se o přirozený look a řídil se svým heslem, že v jednoduchosti je krása. Jsem moc rád, že to vyšlo, i když s prvním místem jsem vůbec nepočítal a o to větší radost mám.

Co pro vás tedy znamená značka Oribe? Jak by jste ji charakterizoval?

- Je výjimečná ve všech směrech. Vše mají dotažené do nejmenšího detailu od obalu přes parfemaci až ke složení. Díky značce Oribe jsem získal nový pohled na to, jak se dá s vlasy pracovat, a záleží jen na daném kadeřníkovi a jeho kreativitě, protože produkty Oribe vám dávají nekonečné možnosti. Značku bych charakterizoval jako Výjimečnou, Sofistikovanou a pro klienty, kteří se chtějí cítit výjimečně. Začátky se značkou Oribe na salonu byli celkem jednoduché, protože si ji zákazníci hned oblíbili a stali se na ní závislí.

Co byste doporučil začínajícím kolegům z oboru?

Začínající kolegy by rozhodně neměl odradit někdy náročný začátek v reálné praxi, ale když na sobě člověk dostatečně pracuje, tak jde vše… Člověk by měl být hlavně kreativní s vášní pro vlasy a neměl by se bát nových věcí.

vítěz 2. místa: Viktória Peťková, Root Studio, Zvolen

vítěz 3. místa: Stanislava Makarová, Root Studio, Zvolen

Jiné soutěžní práce najdete na Facebooku Oribe Cz/Sk.

--

--

--

Nabízíme revoluční značky pro nezávislé salony (www.salonpro.cz)

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Salon Professional

Salon Professional

Nabízíme revoluční značky pro nezávislé salony (www.salonpro.cz)

More from Medium

Comparison: WPS Office vs. GNOME Office: which is the best for you?

Reflection

That’s how it goes

(un)Popuplar Opinion

(un)Popuplar Opinion