BİR FOTOĞRAFIN ÖYKÜSÜ III

ESCOBAR ÖLDÜ

Albay Martinez’in Arama Ağı Blok üyeleri, 2 Aralık 1993'te DEA ajanı Steve Murphy tarafından çekilen bir fotoğrafla Pablo Escobar’ın ölümünü kutladı. Pablo’nun ölümünün yüz milyonlarca dolara malolduğu on beş aylık bir çaba sona erdi.

Pablo Escobar’ın (1949–1993) dünyadaki kokainin pazarının % 80'ini kontrol ettiği bilinmekteydi ve 4 milyar dolara yakın kişisel serveti ile dünyanın en zengin yedinci adamı olduğu tahmin ediliyordu. Medellin eyaletinde (özellikle fakir insanlarda) birçok kişinin kahramanı olan karizmatik bir adam olarak görülen Escobar, “Robin Hood” imajını geliştirmek için çok çalıştı. Futbol sahaları, spor tesisleri, evler ve halk için kiliseler inşa etti. Yerliler, onu CIA ve diğer düşmanlarından korumak için ona göz kulak olmuştur.

2 Aralık 1993'de Arama Bloku radyo sinyallerini kullanarak Escobar’ın yerini saptadı. Çatışma sırasında Escobar nasıl öldürüldü bilinmiyor ancak yapılan tartışmalarda çatılardan köşeye sıkıştıkları ve uzun süren bir çatışma sonrasında bacağına, gövdesine ve kulağından vurulduğu biliniyor ama silahlı çatışma sırasında mı yoksa olası infaz veya intihar mıydı bilinmiyordu. Escobar’ın kafasına kimin atış yaptığı kanıtlanamadı.
Escobar öldükten sonra patronu olduğu Medellín Karteli dağılmaya başladı ve ölümler ile doldu. Eroin piyasası rakibi Cali Karteli tarafından ele geçirildi ve 1990'lı yılların sonlarında, liderlerinin hükümet tarafından öldürüldüğü zamana kadar egemenliğini sürdürdü.

Like what you read? Give Sertan İnce a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.