วีซ่า 10 ปี (อีกแล้ว)

การได้วีซ่าครั้งที่ 2

วันนี้ ผมได้วีซ่า ครั้งที่ 2 จากการต่อวีซ่า ทางไปรษณีย์ (ไม่ต้องไปสัมภาษณ์) 
ผมได้ วีซ่า อเมริกาครั้งแรก เมื่อ 11 ปีที่แล้ว(ต่อได้ถ้าหมดอายุไม่เกิน 1 ปี) ครั้งนั้น ได้ เพราะต้องไป อเมริกา เพื่อคุยงานเกม NintenDS และ Nintendo Wii ต้องบอกว่า ครั้งนั้น คือการไปอเมริกาที่ไม่อยากไปมาก เรียกว่า ขอให้ไม่ผ่าน ซึ่งการขอครั้งแรกก็ไม่ผ่านจริง ๆ
แต่ ทางคนที่อยากให้ไปด้วย เขาบอกให้ขออีกครั้งและเขาจะช่วยดู และ ขอจดหมายให้
ก็กลายเป็นว่า ผ่าน ซิครับ 10 ปี
ทำไมผมไม่อยากไป เพราะผมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย ฟังนี้อย่าให้พุดเลย ไม่รู้เรื่อง เรียกว่า กลัวมาก เพราะเราไม่พร้อมจริง ๆ 
สิบปีผ่านไป ไวมาก อุตสาหกรรมเกม คอนโซล เปลี่ยนชีวิตผมไปมาก (ในทางที่แย่ลง)
ผมบอกหุ้นส่วนผมเสมอ ที่อเมริกาว่า ตั้งแต่ได้วีซ่ามา ชิวิตไอไม่เคยดีขึ้นเลย เขาก็ขำตลอด
ตอนนี้ผมหยุดทำเกมแล้ว ชีวิตด้านเกมผมว่าได้มากกว่าฝันแล้ว ควรต้องตื่นเจอความจริง
จากเด็กต่างจังหวัด หวังแค่ให้ได้ทำเกมซักเกม ลงเครื่อง คอนโซลเครื่องอะไรก็ได้ กลับกลายเป็นว่า ทำไปทั้งหมด กว่า 30 เกม
ได้จับทั้งเครื่อง NintenDS Wii PSP 3DS Xbox PS2,PS3 และ จบที่ PS4
ได้จับ PS Vita และ3DS เครื่อง Prototype 
ได้บินไปกลับ อเมริกา อย่างกับบินไปต่างจังหวัด

ผมขอบอกว่า วีซ่า แผ่นแรก คือวิซ่า สำหรับ เกมละกัน
แต่ วีซ่า แผ่นที่ 2 นี้ ผมขอ เพื่อจะไปอเมริกาอีกครั้ง แต่ครั้งในไปในเรื่อง Block Chain
10 ปีต่อจากนี้ คงเป็นปี ของ Crypto currency และ Block Chain
ผมอาจจะใหม่ในวงการนี้ จะพยายามเอาประสบการณ์การทำเกมกว่า 16 ปี มาประยุคใช้นะครับ

Like what you read? Give Samret Wajanasathian a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.