Netello

Uusi työnantajani on Netello Systems Oy. Menin sinne tekemään sitä minkä parhaiten osaan ja toisaalta tietenkin myös oppimaan lisää.

Teen Netellolla sisältömarkkinointia ja toimin verkkoviestinnän ja digiliiketoiminnan asiantuntijana. Joku voisi käyttää myös sellaista nimitystä kuin Growth Hacker.

Mulle henkinen kasvu ja oman osaamisen kehittäminen on tärkeää. Isona (eli vanhana ja raihnaisena) haluan olla paras versio itsestäni. Kiikkustuolissa olisi hienoa ajatella tehneensä elämänsä aikana jotain siistiä.

Tietyn pisteen jälkeen kehittyminen yksin opiskelemalla ja kirjoista lukemalla on kuitenkin hidasta. Vaikka itse kokeilemalla ja testaamalla saakin kehitystä aikaiseksi, tehostuu oppiminen älyttömästi jos siihen sisällyttää myös vuorovaikutusta sellaisten ihmisten kanssa, joilla on asiantuntemusta alueilta jotka itselle ovat vieraampia. Verkosto-oppiminen, yhdessä tekeminen ja jatkuva testaaminen ovat avainsanoja, joiden avulla on mahdollista päästä kirjaviisauden ohi.

Netello vastaa juuri tähän henkilökohtaiseen tarpeeseeni mitä parhaimmalla tavalla. Teen töitä moniammatillisessa tiimissä, jossa jokaisella on omat erikoisosaamisalansa.

Tällaisessa tiimissä työskentely kehittää ammattitaitoa vauhdilla ja auttaa lisäksi positioimaan itseään ja hahmottamaan omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan. Jo nyt parin kuukauden aikana Netello on opettanut minulle itsestäni vaikka mitä. Veikkaan että pituuttakin on tullut puoli senttiä lisää! :D

Netello on kehittyvä yritys, jossa pääsen aidosti vaikuttamaan yrityksen tulevaan toimintaan ja palveluvalikoimaan. Henkilökohtaiset tavoitteeni ovat niin hyvin linjassa Netellon tavoitteiden kanssa, että jos jokin menisi vielä vikaan, se olisi suuri vääryys, jonka taustalla olisi oltava jokin väärinymmärrys.

Netello antaa minulle myös sopivasti tarvitsemaani vapautta.

Musiikkiprojektit jatkuvat uuden työni ohella aivan kuten ennenkin, mutta musiikkikentän ulkopuolelta tulevat toimeksiannot teen jatkossa Netellon nimissä.

Näin asiakas saa siis tuekseen paitsi minut, myös Suomen parhaan verkkoliiketoiminnan, hakukoneoptimoinnin ja sisällöntuotannon asiantuntijatiimin!

Näissä merkeissä voit ottaa yhteyttä Netellon myyntiin. Jos haluat konsultoida suoraan minua, se onnistuu vaikkapa linkedin-profiilini kautta>>>

PS: Netello on muuten myös Facebookissa ja Twitterissä.