ԱԼՎԻՆԱՆ ՄԻ ՓՈՔՐ ԱՆԿԵՂԾԱՑԱՎ

Ալվինա Մանվելյան 19 տարեկան։ Նա ապրում է Էջմիածին քաղաքում։ Սովորում է ԵՊՀՔ-ում ՝ 3-րդ կուրսում սովորում է շատ լավ անվճար, նախադպրոցական մանկավարժություն բաժնում ։ Բայց միևնույն ես ինձ տեսնում եմ հոգեբանի կերպարում ասում է նա ։

Նա ունեցել է դժվարություն էր ու շեշտում է որ նա դրանք կարողացել է հաղթահարել իր հարազատների, համառության և հավատի օգնությանմբ։Նա մտածում է որ նա ուժեղ մարդ է և շեշտեց՝ Ինձ ավելի ուժեղ է դարձնում իմ ընտանիքը:

Նրա հետ խոսելու ժամանակ ես հասկացա որ նա չի գնահատում մարդու դրամապանակի պարունակությունը ավելի շատ գնահատում է մարդու մարդ տեսակը։

Նա պատմում է որ հեշտ է շփվում մարդկանց հետ։ Սիրում է իր հետ անկեզծ մարդկանց, հավաատարիմ ու բարի մարդկանց։

ԵՎ եթե ունենար շատ գումար կծախսեր բարեգործության վրա։

Ազատ ժամանակ նա գրեթե չունի ու չի սիրում ունենալ։ Ուզում է սովորել Գեռմաներեն, Իսպաներեն։

Սիրում է լսել երգեր։ գրեթե բոլոր ժանրերը սիրում է։ Նա մեջ բերեց՝ կախվաց է իմ տրամադրությունից թե ինչ երաժշտություն կլսեմ:

Ալվիան սիրում է ֆիլմեր դիտել: Սիրում է կատագրգություն, մելոդրամաներ,սարսափ ֆիլմեր։

Նրա սիրած դերասանը Ջիմ Քեռռին է։

Ալվինան ինձ ասաց որ ինքը կւզենար որ լիներ ողջ աշխարհում ։

Ճիշտ է նա ապրում է Էջմիածնում, բայց նա ծնվել է Տաշքենդում։Եղել է ՌԴ-ում։

Like what you read? Give Samvel Abgaryan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.